Dienstverlening Independer

Independer is een online makelaar. Meer daarover lees je op deze pagina.

Welke dienstverlening biedt Independer aan?

Autoverzekeringen

Sinds januari 2021 is Independer op de Belgische markt actief als makelaar. Je kan bij ons autoverzekeringen vergelijken, aanvragen en afsluiten

Telecom

Sinds november 2021 kan je ook telecom providers vergelijken en een abonnement afsluiten via Independer. 

Objectiviteit gewaarborgd

Independer is een onafhankelijke makelaar. Aanbieders van verzekeringsproducten hebben m.a.w. geen enkel zeggenschap over de activiteiten van Independer. Ook maken we met niemand productieafspraken. We adviseren op basis van objectieve informatie en wiskundige analyses.

We hebben hiervoor algoritmes ontwikkeld die naast de prijs ook de kwaliteit van de service en de voorwaarden van verzekeringsproducten op een objectieve manier vergelijken. Achter elke prijs-kwaliteitscore zit een formule waarmee we een goed, maar vooral persoonlijk advies kunnen geven. Dit betekent dat geen enkel product een vaste prijs-kwaliteitscore heeft. Elk advies of vergelijkingsresultaat is maatwerk bij Independer.

We geven ook informatie over het nut van producten en adviseren soms om bepaalde producten niet af te nemen, omdat deze niet passen bij jouw behoefte. Dit doen we onder andere doen via onze blog. Independer bemiddelt uit oogpunt van volledigheid, ook voor zogenaamde Direct Writers, verzekeraars die normaliter direct met de klant communiceren en geen relatie onderhouden met tussenpersonen.

Hoe wordt Independer beloond voor haar dienstverlening?

Op Independer kan je gratis verzekeringen vergelijken. Als makelaar ontvangt Independer een commissie of een vaste vergoeding van een aanbieder als jij via ons een verzekeringsproduct afsluit. De precieze vergoeding kan verschillen per product. Van een aantal verzekeraars krijgt Independer een volmacht. Dat betekent dat Independer voor deze verzekeraars de polis opmaakt, de administratieve afhandelingen verzorgt, de premie incasseert en eventuele schades afhandelt. In dat geval ontvangen wij van de betreffende verzekeraar ook een vergoeding voor de administratie en schadeafhandeling.


Hoe actueel is de informatie op de site?

Productvoorwaarden veranderen regelmatig. Daarom kan je alleen een betrouwbare vergelijking maken op basis van actuele gegevens. Veel van deze gegevens wijzigen dagelijks. Voor de volledigheid en actualiteit van de gegevens is Independer afhankelijk van de snelheid waarmee verzekeraars de data aanpassen. De productinformatie zoals het op Independer wordt getoond, wordt in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig is, geactualiseerd.

Hoe zit het met de deskundigheid van medewerkers van Independer?

Bij Independer werken experts die je goed kunnen adviseren over een verzekering of een ander financieel product. Alle medewerkers hebben de benodigde diploma’s voor het advies dat zij geven, volgen de daarvoor benodigde opleiding en/of werken onder toezicht van een Verantwoordelijke Voor de Distributie (VVD). Onze medewerkers zullen hun kennis actueel houden door zich regelmatig bij te scholen.

Wat verwacht Independer van jou als klant?

We proberen jou als klant zo goed mogelijk te helpen en altijd voor je klaar te staan. Maar daarbij hebben we ook jouw medewerking nodig. Daarom verwachten we dat jij:

  • De juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is ook in je eigen belang. Mocht achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie verstrekte, dan kan een verzekeraar besluiten je schade niet (geheel) te vergoeden.
  • Wijzigingen in je persoonlijke situatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging. Zo kan Independer of de verzekeraar je tijdig informeren over de afhandeling van schades of poliswijzigingen.
  • Ons een geldig e-mailadres geeft zodat we je op de hoogte kunnen houden van belangrijke zaken in verband met jouw verzekering of een ander product.
  • De gegevens van door jou ontvangen documenten controleert en eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.

Klachtenprocedure

Klacht over Independer

Niet helemaal tevreden? Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het contactformulier. De collega die jouw dossier, in alle neutraliteit, behandelt, contacteert je binnen de 2 werkdagen. We leggen je dan uit welke acties we gaan ondernemen en hoe lang dit ongeveer zal duren. Samen zoeken we naar een oplossing.

Ben je niet tevreden met de klachtafhandeling?

Als de klacht door Independer of de betreffende verzekeraar niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kan je deze indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen. De Ombudsman/dienst kijkt of de betreffende instantie de gedragscode respecteert en probeert een minnelijke regeling te vinden met het bedrijf in kwestie.

Daarnaast kan je ook terecht bij Safeshops.be, zij zullen bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier worden ingediend, worden behandeld.

U kan ook terecht bij de Europese Geschillencommissie.

Je hebt een klacht over een verzekeringsproduct

​Ombudsman van de verzekeringen

de Meeûssquare 351000 Brussel
Tel.: +32 2 547 58 71
Fax: +32 2 547 59 75 
E-mail: info@ombudsman.as 
Website: http://www.ombudsman.as/nl

Je kan ook naar de rechter gaan

Het advies van de Ombudsman is niet bindend. Kan je je niet vinden in het voorstel van de ombudsman, dan kunnen zowel jij als je verzekeraar overwegen om een gerechtelijke procedure starten. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, kan hierop mogelijk beroep doen voor de vergoeding van de kosten van een advocaat.Privacystatement

Voor het maken van een vergelijking op onze website ontkom je er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. We leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Lees ons Privacy Statement.

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Independer van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Independer doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief informatie van derden, alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen wij, en onze leveranciers, dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar info@independer.be.

Rechten

Independer, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Independer.

Wijzigingen

Independer mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd. 

Adresdata

Daar waar op onze website adresgegevens worden gevraagd aan de gebruiker, maken wij sinds onze livegang in 2020 gebruik van de dataset 'CRAB adresposities' van Informatie Vlaanderen.

​Slotverklaring

​Je kan onze slotverklaring hier lezen.


Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.