Dienstverlening Independer

Independer is een vergelijkingswebsite voor telecom, energie en financiële producten. Independer is sinds januari 2021 op de Belgische markt actief als verzekeringsmakelaar. Meer info over onze dienstverlening, lees je op deze pagina.

Welke dienstverlening biedt Independer aan?

Verzekeringen

Via Independer.be kan je autoverzekeringen en brandverzekeringen voor huurders vergelijken, aanvragen en afsluiten. 


Telecom

Independer biedt de mogelijkheid om telecom providers te vergelijken en een abonnement af te sluiten. 


Energie 

Via Independer kan je contracten bij verschillende energieleveranciers vergelijken en online afsluiten. 


Financiële diensten

Independer biedt de mogelijkheid om spaar- en zichtrekeningen te vergelijken en online af te sluiten.

Objectiviteit gewaarborgd

Independer is een onafhankelijke vergelijker. Aanbieders van producten hebben geen enkel zeggenschap over de activiteiten van Independer. We maken met niemand productieafspraken en adviseren op basis van objectieve informatie en wiskundige analyses. 


Met objectieve algoritmes vergelijken we de verschillende aanbieders en geven we advies op jouw maat, of het nu gaat over verzekeringen, telecomabonnementen of energieleveranciers. Deze algoritmes zijn niet voor elk product hetzelfde. Een energiecontract vergelijk je namelijk op andere parameters dan, zeg maar, een autoverzekering. 


We geven ook informatie over het nut van producten en adviseren soms om bepaalde producten niet af te nemen, omdat deze niet passen bij jouw behoefte. Independer bemiddelt uit oogpunt van volledigheid, ook voor zogenaamde Direct Writers, verzekeraars die normaliter direct met de klant communiceren en geen relatie onderhouden met tussenpersonen. 

Hoe wordt Independer beloond voor haar dienstverlening?

Op Independer.be kan je gratis contracten vergelijken. Indien je via Independer een contract afsluit, of via de vergelijking doorklikt naar de site van de aanbieder, ontvangt Independer een vergoeding voor het contract dat jij afsluit. De precieze vergoeding kan verschillen per product.

Hoe actueel is de informatie op de site?

Productvoorwaarden veranderen regelmatig. Daarom kan je alleen een betrouwbare vergelijking maken op basis van actuele gegevens. Veel van deze gegevens wijzigen dagelijks. Voor de volledigheid en actualiteit van de gegevens is Independer afhankelijk van de snelheid waarmee aanbieders de data aanpassen. De productinformatie zoals het op Independer wordt getoond, wordt in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig is, geactualiseerd.

Hoe zit het met de deskundigheid van medewerkers van Independer?

De medewerkers van Independer adviseren je volgens hun specialisatie. Zo zijn er experts op het vlak van energie, verzekeringsspecialisten, adviseurs voor telecom enz. Alle medewerkers hebben de benodigde diploma’s voor het advies dat ze geven, volgen de daarvoor benodigde opleiding en/of werken onder toezicht van een verantwoordelijke Voor de Distributie (VVD). Alle medewerkers houden hun kennis actueel door zich regelmatig bij te scholen. 

Wat verwacht Independer van jou als klant?

We proberen jou als klant zo goed mogelijk te helpen en altijd voor je klaar te staan. Maar daarbij hebben we ook jouw medewerking nodig. Daarom verwachten we dat jij:

  • De juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is ook in je eigen belang. Mocht achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie verstrekte, dan kan bvb een verzekeraar besluiten je schade niet (geheel) te vergoeden.
  • Wijzigingen in je persoonlijke situatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging. Zo kan Independer of de verzekeraar je tijdig informeren over de afhandeling van schades of poliswijzigingen.
  • Ons een geldig e-mailadres geeft zodat we je op de hoogte kunnen houden van belangrijke zaken in verband met jouw verzekering of een ander product.
  • De gegevens van door jou ontvangen documenten controleert en eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.

Klachtenprocedure

Klacht over Independer

Niet helemaal tevreden? Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het contactformulier. De collega die jouw dossier, in alle neutraliteit, behandelt, contacteert je binnen de 2 werkdagen. We leggen je dan uit welke acties we gaan ondernemen en hoe lang dit ongeveer zal duren. Samen zoeken we naar een oplossing.

Ben je niet tevreden met de klachtafhandeling?

Als je niet tevreden bent over hoe Independer of de betreffende aanbieder je klacht heeft behandeld, dan kan je terecht bij de Ombudsdienst van de sector in kwestie. Deze bekijkt dan of de betreffende instantie de gedragscode respecteert en probeert een minnelijke regeling te vinden met het bedrijf in kwestie. 

Daarnaast kan je ook terecht bij Safeshops.be, die kan bemiddelen tussen jou als consument en ons. Enkel klachten die via het klachtenformulier worden ingediend, worden behandeld. 

Je kan ook terecht bij de Europese Geschillencommissie.


Je hebt een klacht over 

Privacystatement

Voor het maken van een vergelijking op onze website ontkom je er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. We leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Lees ons Privacy Statement.

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Independer van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.Aansprakelijkheid

Independer doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief informatie van derden, alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen wij, en onze leveranciers, dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar info@independer.be.

Rechten

Independer, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Independer.


Wijzigingen

Independer mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd. 


Adresdata

Daar waar op onze website adresgegevens worden gevraagd aan de gebruiker, maken wij sinds onze livegang in 2020 gebruik van de dataset 'CRAB adresposities' van Informatie Vlaanderen.Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.