EEN PERSOONLIJK OVERZICHT

De formule van prijs-kwaliteitscore gebruikt de informatie die je invoert, zoals je postcode en leeftijd. Je krijgt hierdoor een goed, maar vooral persoonlijk, advies. Het verklaart ook waarom bij ons geen enkele verzekering een vaste prijs-kwaliteitscore heeft. Kortom, we geven je advies op maat. Passend bij jouw situatie en wensen. Want bij Independer weten we dat niet enkel een scherpe premie belangrijk is. Daarom nemen we ook de polisvoorwaarden en dienstverlening wegen mee in ons advies. We gebruiken een objectieve rekenformule om vast te stellen welk product de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft. Deze beste keuze voor jou staat bovenaan in het zoekresultaat en is vergelijkbaar met het advies dat je bij verzekeringsexperts zou krijgen.

OVER DE FORMULE

Stap 1: Vijf parameters bepalen de prijs-kwaliteitscore

 • Prijs
 • Polisvoorwaarden 
 • Klanttevredenheidscijfer 
 • Franchise 
 • Afsluitgemak ​


+ PRIJS 

Wat de prijs – of premie – van je verzekering wordt, hangt voor een deel af van de dekkingen die je wilt. En van je persoonlijke situatie en gegevens. Zoals automerk, brandstofsoort, vermogen en leeftijd van het voertuig, uitvoering, rijhulpsystemen, (dag)waarde van het voertuig, gebruik, leeftijd bestuurder, postcode, aantal jaren rijervaring en schadeverleden.


+ POLISVOORWAARDEN

​Je vindt deze terug in de algemene voorwaarden van je verzekering. Of op onze website onder ‘meer informatie’ (bij offerte op maat). De mate waarin de polisvoorwaarden uitgebreid zijn, telt mee voor de polisscore. 

De polisvoorwaarden zijn verdeeld in rubrieken. Bijvoorbeeld: schaden, uitsluitingen of nieuwwaarde. Deze rubrieken verschillen per dekking: de rubrieken die je in een dekking BA-verzekering terugvindt zijn anders dan de rubrieken in de dekkingen mini omnium of een full omnium. Daarom wordt de polisscore voor elke dekking afzonderlijk berekend.

Iedere rubriek kent vervolgens weer een aantal onderdelen. Elk onderdeel krijgt een bepaalde score. Als schade aan het interieur gedekt is, scoort de verzekering bijvoorbeeld meer punten dan wanneer dat niet het geval is. Dit levert per rubriek een apart puntentotaal op. Dit puntentotaal wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage van het maximaal haalbare totaal.

Iedere rubriek bevat ook een wegingsfactoren die door experts zijn bepaald. De rubriek die het belangrijkste is voor een consument, krijgt de hoogste wegingsfactor. Bijvoorbeeld: glasbreuk komt vaker voor dan aanrijding door dieren, dus krijgt glasbreuk ook een hogere weging in de rubriek van een mini omnium. Die wegingsfactor wordt vervolgens vermenigvuldigd met het puntentotaal per rubriek. Alle scores worden vbij elkaar opgeteld tot een gewogen totaalscore.

Deze totaalscore wordt tenslotte omgerekend naar de polisscore die je op de site ziet. De polisscore ligt bij een full omnium altijd tussen 6,5 en 9,0. Bij een mini omnium zijn de grenzen 7,0 en 8,5 en bij een BA 7,5 en 8,5. De marge is bij een BA veel kleiner dan bij een full omnium. Dat is ook logisch omdat de waarborgen tussen BA-verzekeringen maar heel weinig kunnen verschillen tussen elkaar. De inhoud van een BA-verzekering is namelijk opgelegd door de overheid en dus bij elke verzekeraar zo goed als dezelfde. De polisscore ligt dus altijd tussen deze grenzen. Waarbij de polisscore ligt tussen de hoogste en de laagste score in de markt.+ KLANTTEVREDENHEIDSCIJFER

Op dit moment hebben wij nog geen klanttevredenheidscijfers. Alle deelnemende verzekeraars krijgen daarom een 7,5 in de formule. Hierdoor heeft het klanttevredenheidscijfer voorlopig geen invloed op de ranking, maar is de formule daar wel al op voorbereid.


+ FRANCHISE

Hoe hoger een franchise, hoe slechter de kwaliteitscore. De klant moet bij schade namelijk een hoger deel van de kosten zelf betalen.

Een franchise is bij sommige verzekeraars een vast bedrag in euro’s. Bij andere is het een percentage van de cataloguswaarde van de auto of een percentage van de schadekosten. In dat geval wordt de franchise berekend door het percentage met de cataloguswaarde of de schadekosten te vermenigvuldigen.

Is de franchise als een z.g. Engelse franchise gedefinieerd? Bij een Engelse Franchise betaalt je verzekeraar alle schade zolang de schade hoger is dan de franchise. Dat is dus altijd voordeliger dan een gewone franchise. In onze formule wordt een Engelse franchise als volgt gedefinieerd:

Ofwel 1. 20% van een vaste franchise. Bijvoorbeeld: verzekeraar x verzekert aan de hand van een vaste franchise die €500 bedraagt. De Engelse franchise van verzekeraar x wordt in dat geval (20% van €500) €100.

Ofwel 2. 20% van een percentage van de cataloguswaarde of 20% van een percentage van de schadekosten. Bijvoorbeeld: verzekeraar A verzekert aan de hand van een percentage (5%) van de cataloguswaarde (€20.000), in totaal bedraagt de franchise €1.000. De Engelse franchise van verzekeraar A wordt in dat geval €200 (20% van €1.000).


+ AFSLUITGEMAK

Dit is een score tussen 0 en 100 die aangeeft hoe gemakkelijk het afsluitproces is. Een verzekeraar die volgende zaken mogelijk maakt krijgt de hoogste score:

 • digitale of papieren handtekening niet nodig 

 • geen documenten moeten uploaden

 • geen betalingen vooraf

Stap 2: Verwerking vijf parameters in de prijs-kwaliteitscore

Bij het ontwikkelen van een formule voor de prijs-kwaliteitscore maakten we gebruik van de expertise van tien interne en externe verzekeringsexperts. Wij vroegen ze om per dekking (BA, mini omnium en full omnium) voor 30 verschillende profielen een rangschikking te maken. Met zes mogelijke fictieve verzekeringsproducten, inclusief bijhorende fictieve polisscores. Voor elk profiel hebben zij deze gesorteerd. Gerangschikt van best passend naar minst passend. In totaal leverde dat 1500 ‘waarnemingen’ op.

Door de samenstelling van de profielen worden de experts gedwongen om een advies uit te brengen over de weging van verschillende parameters voor verschillende profielen. Bijvoorbeeld: hoe hoog moet een polisscore zijn om meer gewicht in de schaal te leggen dan een hogere prijs? Of meer afsluitgemak? 

De experts hebben hun beslissingen alleen genomen op basis van de vijf bovengenoemde parameters. De antwoorden van de experts bepaalden uiteindelijk welke weging we moeten toekennen aan de verschillende aspecten in onze prijs-kwaliteitscore. De weging van deze verschillende variabelen resulteren in een wiskundig formule. Met deze formule analyseren we alle verzekeringen in onze vergelijking. Zo waarborgen wij de objectiviteit van ons advies.

De wegingsfactoren in het model: 

 • Prijs -1.000000000000000000
 • Afsluitgemak 0.063601933419704440
 • Franchise -0.016635408338773416
 • Klanttevredenheidscijfer 0.020796856769586647
 • Polisscore 0.961859486639362600

De uiteindelijke prijs-kwaliteitformule:

prijs-kwaliteitscore = (wegingsfactor_prijs * prijs) + (wegingsfactor_afsluitgemak * afsluitgemak) + (wegingsfactor_franchise * franchise) + (wegingsfactor_klanttevredenheidscijfer *klanttevredenheidscijfer) + (wegingsfactor_polisscore * polisscore)

De prijs is een belangrijke parameter in deze formule. Vooral hierdoor zal de prijs-kwaliteitscore op maat van de individuele prospect of klant zijn.In het offerteoverzicht worden de offertes uiteindelijk gerangschikt volgens de berekende prijskwalteitsscore van hoog naar laag, op maat van de klant.

Welke verzekeraars zitten mee in de berekening?

Op dit moment kan je op onze website een vergelijking uitvoeren voor volgende verzekeraars: YuzzuEthiasCorona Direct en Aedes. Om een marktconforme score te verkrijgen, hebben we ook de polisvoorwaarden van andere verzekeraars verwerkt.