Wat zegt Ethias over zichzelf?

Ethias werd opgestart door vertegenwoordigers van openbare overheden, doorheen de jaren is Ethias steeds trouw gebleven aan hun activiteit, namelijk het verzekeren van het overheidspersoneel en de openbare sector. Sinds 1 januari 2000 heeft Ethias zijn activiteiten uitgebreid en verzekert nu ook de privésector. Vanuit haar sociale, maatschappelijke en ecologische bezorgdheid streeft Ethias sinds haar oprichting naar duurzame innovatie. Hun bijstandsdienst is 24u/24, 7d/7 bereikbaar.

Onderdeel van

De 4 grootste aandeelhouders van Ethias zijn: de Federale Overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en de coöperatieve vennootschap EthiasCo.

Oprichting

In 1919 richtte een groep gemeente- en provinciebesturen de "Onderlinge Maatschappij der openbare besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen” (Omob). Deze groep was een verzekeraar van de openbare collectiviteiten. In 1957 opent ze haar deuren voor werknemers uit de openbare sector. Vanaf 2000 stellen ze zich open voor iedereen en in 2003 veranderen ze van naam.