Wat is een bestuurdersverzekering?

Als bestuurder kan je een verzekering afsluiten die de kosten vergoedt bij lichamelijke letsels. De bestuurdersverzekering zal bij een auto-ongeval de ziekenhuiskosten, inkomensverlies door het letsel etc. vergoeden. Elke verzekeraar kiest weliswaar zelf wat deze verzekering inhoudt en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. Vergelijk de verzekeraars zodat je weet welke invulling eenieder eraan geeft.

Wat vergoedt de bestuurdersverzekering?

Een bestuurdersverzekering vergoedt de kosten ten gevolge van lichamelijke letsels bij een auto-ongeval. Maar het gaat nog verder dan dat. De gevolgen die verbonden zijn aan een lichamelijk letsel worden ook verzekerd; zoals inkomensverlies door een lichamelijk letsel, de kosten bij een overlijden of gehandicaptenzorg. Je kan ervoor kiezen om de dekking van de bestuurdersverzekering te verruimen. Onderstaand overzicht geeft de mogelijkheden weer.

Verschillende dekkingsvormen

Er zijn verschillende mogelijke dekkingen. Jij bepaalt wie en wat er onder de bescherming van de bestuurdersverzekering valt:

  • De verzekeringsnemer als bestuurder van eigen auto.
  • De verzekeringsnemer als bestuurder van eender welke auto.
  • Het hele gezin als bestuurder van eender welke auto.
  • Het hele gezin is beschermd in het verkeer (verkeerspolis genoemd). Alle mogelijke verkeersituaties waarin je je als weggebruiker kan bevinden, worden gedekt. Je bent bijvoorbeeld ook gedekt als voetganger of als passagier van bus of trein.  

Type vergoeding: gemeen recht of forfaitair?

Je kan op twee manieren een vergoeding ontvangen wanneer je beroep doet op je bestuurdersverzekering. 

Enerzijds kan de vergoeding bepaald zijn op basis van het gemeen recht of met andere woorden de werkelijk geleden schade. Anderzijds kan er een forfaitaire vergoeding bepaald zijn. Dit is een vast afgesproken bedrag dat bij tijdelijke of blijvende werkloosheid procentueel wordt bijgestuurd. Hieronder vind je een voorbeeld.

Bij blijvende invaliditeit (100% invalide) is de vergoeding vastgesteld op 25.000 euro. De expert heeft een blijvende invaliditeit vastgesteld van 25%. De vergoeding die ontvangen wordt door de verzekerde bedraagt 6.250 euro.

De bestuurdersverzekering als meest volledige dekking voor de bestuurder

Je kan ook nog op andere manieren verzekerd zijn als bestuurder:

  • De verzekering arbeidsongevallen geeft je dekking bij ongevallen van en naar het werk. Maar voor ongevallen daarbuiten ben je als bestuurder enkel verzekerd door de bestuurdersverzekering. 
  • Wanneer je opgenomen wordt in het ziekenhuis worden de kosten vergoed door de hospitalisatieverzekering als je deze verzekering hebt afgesloten. Maar blijf je voor een langere periode werkonbekwaam, dan zal je wel vergoed kunnen worden door de bestuurdersverzekering. ​* Vind hier meer info omtrent het afsluiten via Independer