Wanneer is je auto perte totale?

Als je auto zo zwaar beschadigd is dat de kosten voor de herstelling hoger zijn dan de waarde die je wagen had net vóór het ongeval, dan spreken we van economisch totaal verlies. Is het niet veilig om je wagen toch nog te laten herstellen, dan spreken we van technisch totaal verlies. In beide gevallen is je wagen herleid tot een wrak, met nog steeds een waarde, zij het heel beperkt.

Wat gebeurt er met het wrak?

Het ligt eraan hoe je verzekerd bent:

  • Mini en full omniumverzekering: De verzekeraar zorgt voor de verkoop van het wrak. Je tekent een wrakafstand, waarmee je aan de verzekeraar de toestemming geeft om het wrak van jouw auto te verkopen, voor rekening van de verzekeraar. De verzekeraar betaalt je de schadevergoeding uit zoals bepaald in de algemene voorwaarden van je polis en verkoopt het wrak aan de hoogste bieder. 
  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: je moet zelf instaan voor de verkoop van het wrak. Na vaststelling van de schade zal de expert aan professionele handelaars biedingen vragen voor de aankoop van het wrak. Ze hebben 30 dagen de tijd om een bod uit te brengen. De expert laat weten wie het hoogste bod heeft uitgebracht en hoe lang het geldig is. Je neemt dan zelf contact op met de koper. De verzekeraar betaalt je de schadevergoeding uit zoals bepaald in de algemene voorwaarden van het contract, verminderd met de verkoopprijs van het wrak. ​

Verkoop van onderdelen

Sommige handelaars kopen autowrakken op om ze te demonteren en de nog bruikbare onderdelen te verkopen op de tweedehandsmarkt. Het zal dan meestal gaan om auto’s die economisch totaal verloren zijn. Bij wagens die perte totale zijn verklaard omwille van technische redenen is de kans veel kleiner dat er nog onderdelen kunnen hergebruikt worden. 

Als je zelf aan je auto sleutelt, kan je terecht bij zo’n handelaar als je op zoek bent naar tweedehandse onderdelen voor je auto. Op die manier kan je een hoop geld besparen.

Recyclage

Bij een technisch totaalverlies gaan de wrakken vaak naar gespecialiseerde bedrijven om de wagen te vernietigen. De 135 erkende recyclagecentra in ons land moeten hiervoor de nodige vergunningen hebben en ze moeten een strikte procedure volgen:

  • Depollueren: eerst moeten alle vloeistoffen en bepaalde onderdelen uit het wrak verwijderd worden. Nadien kunnen eventuele nog bruikbare onderdelen gedemonteerd worden. 
  • Administratieve vernietiging: de boorddocumenten van de auto moeten vernietigd worden, het DIV moet in kennis gesteld worden van de vernietiging van de auto en de laatste eigenaar van de wagen ontvangt een certificaat van vernietiging. 
  • Fysieke vernietiging: de wagen wordt geplet of gaat naar een shredderinstallatie. Wat er van de auto overblijft, wordt zoveel mogelijk gerecycleerd en krijgt een tweede leven onder een andere vorm.