Gratis toegang tot jouw favoriete krant of magazine!

Bij het afsluiten van een autoverzekering bieden we je gratis één maand lang alle artikels aan, van een door jou gekozen magazine of krant. Activeer je abonnement en geniet onmiddellijk van je favoriete dagelijkse lectuur.  Leesplezier gegarandeerd! Dit aanbod houd geen aankoopverplichting in, na een maand vervalt je proefabonnement automatisch. 

Bekijk hieronder ons aanbod, de manier van activatie en de algemene voorwaarden. Het aanbod

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws is marktleider in Vlaanderen en maakt actualiteit op een kwalitatieve manier toegankelijk voor een ruime lezersgroep. De redactie staat dicht bij de leefwereld van de lezers en brengt zowel in de krant als online een combinatie van binnen- en buitenlands nieuws, sport, regionieuws en entertainment.In tijden waarin emoties soms het nieuws bepalen en waarin nieuws in elk geval emoties oproept die vaak hoog oplopen, zet Het Laatste Nieuws de dingen net in perspectief, 'In het hoofd. In het hart.'

De Morgen

Het is wel duidelijk waarom u De Morgen moet lezen. De Morgen biedt een verhelderende kijk op het nieuws in binnen- en buitenland, en bericht met open geest over wat leeft in de samenleving en in de wereld van politiek, cultuur en media. De redactie bestaat uit topjournalisten die het verschil maken met verslaggeving die dieper reikt maar ook toegankelijk en menselijk is. Met eigen nieuws, onderzoeksjournalistiek, scherpe opinies en spraakmakende interviews staat de krant steviger dan ooit op haar poten. Juist in woelige tijden zorgt De Morgen voor duidelijkheid. De krant kijkt voorbij de waan van de dag en durft dwarse denkbeelden te omarmen. Dat wordt sterk gewaardeerd door een bijdetijds leespubliek dat op zoek is naar betrouwbare berichtgeving, achtergrond en inzichten bij het nieuws. De Morgen is dan ook de jongste en mooiste kwaliteitskrant van het land. Dat vinden ze in het buitenland ook: met haar vormgeving won De Morgen meermaals internationale prijzen.

Dag Allemaal

Dag Allemaal is het meest gelezen actuablad met verhalen die raken. Ontroeren. Verbazen. Het magazine bereikt wekelijks meer dan een miljoen lezers. Wat er gebeurt bij de Bekende Vlaming, wat er speelt in de leefwereld van de lezer: elke week valt er zoveel te vertellen.Dag Allemaal is het lijfblad voor wie houdt van spraakmakende primeurs en entertainment. Onthullend nieuws over binnen- en buitenlandse sterren, intense verhalen over de man in de straat, entertainment, actualiteit en praktische rubrieken… het komt allemaal aan bod. De kers op de taart is de uitneembare, uitgebreide televisiegids en voor de allerkleinsten de Dag Kids-bijlage.

Humo

In een wereld overspoeld door nieuws (en nepnieuws) wil Humo meer dan ooit 'uw eiland in een zee van ellende' zijn. Daarvoor brengt het weekblad diepgravende achtergrondstukken bij het nieuws van de dag. Verder is het magazine een betrouwbare gids naar het beste van tv, film, muziek en literatuur. Dit alles doorspekt met humor van de bovenste en soms onderste plank.De wereld van Humo leeft ook digitaal: via de website en in de apps blijven lezers op de hoogte van de actualiteit van de dag, krijgen ze tips om de avond op te vrolijken en pioniert Humo met de allereerste online streaming- en tv-gids. Bovendien krijgen abonnees in de apps toegang tot het wekelijkse magazine digitaal verrijkt met video, animatie en geluid.

Hoe activeer ik mijn abonnement?

Nadat je je aanvraag hebt ingediend, krijg je van ons een mailtje met een activatiecode. Deze code kan je eenvoudig activeren via deze link.

De algemene voorwaarden

Je vindt de algemene voorwaarden en de privacy verklaring hier terug.

De actievoorwaarden

1.1. De Actie start op 1 mei 2021 en loopt tot en met 30 november 2021.

1.2. De Actie is geldig voor een door Independer geselecteerde groep consumenten die binnen de Actieperiode via Independer een autoverzekering afsluit.

1.3. Door deel te nemen aan deze Actie gaat de Klant akkoord met deze actievoorwaarden.

1.4. Independer is te allen tijde gerechtigd de Klant zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname, bijvoorbeeld in geval de Klant onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

2.1. De Actie geeft eenmalig recht op een digitaal maandabonnement op een titel uit de selectie na het afsluiten van een autoverzekering. De kortingscode kan t.e.m. 31 december 2021 geactiveerd worden.

2.2. De Klant ontvangt direct na het aanvragen van de autoverzekering op het bij Independer bekende e-mailadres een email met daarin een korte uitleg over de Actie en een unieke activatiecode.

2.3. De activatiecode is activeren via de link https://hln.be/independer.

2.4. Op het gebruik van de activatiecode zijn de algemene voorwaarden van DPG Media van toepassing.  

2.5. De kortingscode is vanaf de uitgiftedatum geldig tot en met 31 december 2021.

2.6. De kortingscode kan niet in geld worden uitgekeerd. De kortingscode is eenmalig te gebruiken.

3.1. Independer verwerkt persoonsgegevens, die door de Klant in het kader van deze Actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Lees hierover meer in het privacy statement.

3.2. De door de Klant verstrekte (persoons-)gegevens worden door Independer alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de Klant te kunnen informeren over de Actie. Enkel indien en voor zover de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Independer de Klant commerciële informatie verstrekken over producten en diensten van Independer.

4.1. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Independer.

4.2. Het is niet mogelijk om over de actievoorwaarden te onderhandelen.

4.3. Independer is te allen tijde gerechtigd deze actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een gewijzigde versie van de actievoorwaarden zal zo snel mogelijk op de website van Independer worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

4.4. Independer behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en niet over te gaan tot het versturen van de giftvoucher. De gevallen waarin Independer zich dit recht voorbehoudt is met inbegrip maar niet beperkt tot een geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van de giftvoucher of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.  Independer behoudt zich het recht voor om niet tot het versturen van de giftvoucher over te gaan als er sprake is van oneigenlijk of onwettelijk gebruik van deze Actie.

4.5. Independer en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Independer niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Independer in het leven roepen. Independer is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Independer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de Klant in verband met deelname aan de Actie maakt.

4.6. Op de Actie en deze actievoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

4.7. Vragen, suggesties of klachten over deze Actie kunnen gemeld worden bij de klantenservice van Independer via Whatsapp op het nummer: 078 05 53 55 of via het contactformulier. Independer zal de vraag, suggestie of klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de Klant over de afhandeling daarvan.

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.