De standaardprocedure bij opzeg autoverzekering

Als je een autoverzekering hebt afgesloten, krijg je 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat je binnen de 14 dagen je nieuwe autoverzekering kan opzeggen. Meestal wordt een autoverzekering afgesloten voor een jaar. Dit is eveneens de vervaldatum van het verzekeringscontract. Daarna wordt de verzekering stilzwijgend verlengd. Tenzij je, ten minste drie maanden voor de vervaldatum van je verzekeringscontract, een opzegbrief aangetekend naar je huidige verzekeraar stuurt. Ben je te laat met het versturen van je aangetekende opzegbrief? Na die drie maanden ben je opnieuw een jaar gebonden aan je huidige verzekeraar. Er zijn echter enkele uitzonderingen die aanleiding kunnen geven tot vroegtijdige stopzetting.

Let op…

Voor aanvullende waarborgen kunnen andere bepalingen gelden. Wees aandachtig en houd rekening met de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen.

Bijzondere situaties: je autoverzekering stopt onmiddellijk

Sommige situaties geven aanleiding tot een vroegtijdige stopzetting van je autoverzekering, los van de contractdatum.

​Je auto wordt verkocht en je schaft geen nieuwe auto meer aan

Als je geen auto meer hebt, is een autoverzekering overbodig. Wat moet je in dat geval doen om je autoverzekering op te zeggen? De eerste stap is je auto uitschrijven bij de DIV, door je nummerplaat naar hen op te sturen. Vervolgens zal je van hen een officieel schrappingsattest ontvangen. Je geeft dit samen met je verzekeringsbewijs af aan je verzekeraar. Zodra je wagen is uitgeschreven bij de DIV kan je verzekeraar de autoverzekering stopzetten.

Beslis je later toch om opnieuw een auto aan te schaffen? Als je bij dezelfde verzekeraar gaat zijn je schadevrije jaren onbeperkt geldig. Zij bewaren namelijk jouw historiek en kunnen zich daarop baseren om je opnieuw te verzekeren. Ga je bij een nieuwe verzekeraar? Je schadevrije jaren zijn vijf jaar geldig. In de meeste gevallen zal je na vijf jaar onverzekerd te zijn, opnieuw als beginner beschouwd worden. Tenzij je bewijs kan leveren dat je intussen als occasionele bestuurder hebt gereden.

​Na een schadegeval

Nadat er een schadegeval plaatsvond kan je jouw autoverzekering opzeggen of kan je van verzekeraar veranderen. Wanneer breng je jouw verzekeraar op de hoogte? Je krijgt één maand de tijd, nadat je verzekeraar je op de hoogte heeft gesteld van de regeling omtrent de schadevergoeding. Zowel bij een uitbetaling als bij het ontbreken van een uitbetaling, kan je overstappen. 

​Een tariefwijziging van je autopremie

Als je verzekeraar beslist om de prijs van je autopremie te veranderen, kan je een stopzetting van je verzekering aanvragen. Dit is eveneens gewettigd bij een wijziging in de polisvoorwaarden. Je verzekeraar moet je hiervan op de hoogte brengen, want daarna heb je 30 dagen de tijd om je verzekering op te zeggen.

​Verzekeraar gaat failliet

Bij een faillissement of een intrekking van de vergunning van de verzekeraar kan een stopzetting aangevraagd worden. Het is mogelijk dat de rechter een stopzetting afdwingt of dat de verzekeraar zijn uitdrukkelijke toelating geeft om de verzekering op te zeggen.

​Vermindering of verzwaring risico

Een veranderende situatie kan aanleiding geven tot een vermindering of een verzwaring van het risico. Bespreek deze verandering met je verzekeraar. Op basis daarvan kan een herberekening van de premie noodzakelijk zijn.

​Vermindering van het risico

Als de vermindering van het risico aanzienlijk en blijvend is, moet de verzekeraar een lagere premie toekennen. Dit vindt plaats vanaf de dag dat hij kennis heeft genomen van de vermindering van het risico. Als je niet tevreden bent met dit nieuwe voorstel, kan je de verzekering opzeggen.

​Verzwaring van het risico

Je moet het verzwaard risico melden aan je verzekeraar. Als je de verzwaring van het risico verzwijgt, kan de verzekeraar bij schade de kosten op jou verhalen. Anderzijds kan hij de nietigheid van het verzekeringscontract aanvragen. Je krijgt één maand de tijd om hierop te reageren. Daarna krijgt de verzekeraar zelf 15 dagen om je verzekering alsnog op te zeggen.

Autoverzekering tijdelijk schorsen

Is een opzegging te drastisch? Dan is een tijdelijke schorsing misschien wel de oplossing. Dit is nuttig voor mensen die hun auto tijdelijk niet gebruiken. Omdat dit een vermindering van het risico betekent, kan je in de meeste gevallen een schorsing aanvragen. De betaling wordt tijdelijk (in de polisvoorwaarden is er een minimum en maximum bepaald) gestopt. Na de schorsing pik je de draad weer op en dit aan dezelfde premie.

​Let op...

Als je jouw autoverzekering tijdelijk hebt geschorst mag je niet meer met de auto op de openbare weg rijden. Je auto parkeren op de openbare weg is ook verboden. 

Opzegbrief

Je kan je opzegbrief tot drie maanden voor de vervaldatum aangetekend opsturen naar je verzekeraar. De vervaldatum vind je terug op het verzekeringscontract. Je kan onze opzegbrief personaliseren of zelf een brief opstellen waarin volgende elementen staan:

  • je naam en achternaam, je adres en de datum 
  • polisnummer autoverzekering
  • jaarlijkse vervaldag
  • aanvraag tot stopzetting autoverzekering
  • handtekening​