Wanneer moet je een franchise betalen?

Een franchise moet je betalen als je verantwoordelijk bent voor een ongeval. Ben je niet in fout voor de gemaakte schade, dan moet je de franchise niet betalen.

Bovendien moet je meestal enkel een franchise betalen als je een omniumverzekering hebt afgesloten. Bij een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto (BA) wordt de franchise dus meestal niet bepaald, behalve wanneer het gaat om jonge bestuurders die een BA-verzekering afsluiten. Onder een bepaalde leeftijdsgrens kan je in dat geval toch een franchise moeten betalen.

Je betaalt doorgaans een franchise wanneer je een omnium formule hebt afgesloten. Zowel bij een mini omnium als een full omnium wordt er een franchise bepaald. In tegenstelling tot de BA-verzekering wordt bij deze formule namelijk de eigen materiële schade vergoed, tenminste als het gaat om schadeoorzaken die in het contract worden beschreven.

Welke franchise formules zijn er?

Er zijn verschillende franchise formules in omloop. Welke formule je verzekeraar toepast, staat beschreven in het verzekeringscontract. Er is beperkte onderhandelingsruimte voor wat betreft de soort franchise die je afsluit bij een verzekeraar. Er zijn vier verschillende formules mogelijk:

​De franchise op basis van een vast bedrag

Bij deze vrijstelling moet je steeds hetzelfde bedrag betalen, ongeacht de totale kost van de schade. Onderstaand voorbeeld verduidelijkt.

Thomas heeft een full omnium afgesloten waarbij een vrijstelling van €200 bepaald is. Hij heeft schade veroorzaakt waarvan de totale kost €800 bedraagt. Hij moet dus €200 uit eigen zak betalen en krijgt de overige €600 vergoed van zijn verzekeraar. Als de kosten van de schade €500 euro zouden bedragen, moet Thomas nog steeds €200 vrijstelling betalen. 

​De franchise op basis van een percentage

Bij deze formule wordt een vast percentage bepaald, bijvoorbeeld 2,5%. Maar de kost van deze vrijstelling varieert, afhankelijk van waarop het vrijstellingspercentage berekend wordt. Dit kan de totale kosten van de schade of de verzekerde waarde van de auto zijn. Onderstaand voorbeeld illustreert de berekening van de franchiseformule op basis van een percentage:

In Ali’s contract is een vrijstelling bepaald van 10% op het schadebedrag. Dit betekent dat hij bij een schade van €1000, 10% van €1000 zelf moet betalen. In dit geval moet hij €100 van de schadekosten zelf betalen. Zijn de kosten van de schade €2.000 dan zal hij €200 van de schadekosten moeten betalen (10% van €2.000).

Juanita heeft een verzekeringscontract afgesloten met een vrijstelling van 2,5% op de verzekerde waarde van haar auto. De werkelijke waarde van haar auto bedraagt op dit moment €24.000. Als ze plots een schadegeval zou hebben dan bedraagt de vrijstelling €600 (2,5% van €24.000).

​De Engelse franchise

Deze franchise werkt anders dan de vorige twee formules. De Engelse franchise werkt eerder als een grensbedrag. Stel je voor, de Engelse franchise is bepaald op €450. Wanneer de kosten van de schade hoger zijn dan €450 betaalt de verzekeraar de totale kosten van de schade en vervalt de franchise. Je hoeft met andere woorden geen eigen kosten te betalen. Als de kosten van de schade lager zijn dan €450 dan moet je de schadekosten volledig zelf betalen. 

​Een variabele franchise

In uitzonderlijke gevallen kan het franchisebedrag verlagen, tenminste als je geen ongelukken veroorzaakt. Het principe waarop dit gebaseerd is, is gelijkaardig aan de bonus-malus.

Waarom een franchise betalen?

Verzekeraars hanteren het systeem van de franchise om de prijs van je autoverzekering te drukken. In principe verhoog je het eigen risico door een hoger deel van de kosten bij schade zelf te betalen. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat bestuurders voorzichtiger rijden. Daarvoor beloont je verzekeraar je met een lagere autopremie.

Welke franchiseformule past bij mij?

Hoe hoger de franchise, hoe lager het bedrag van je autopremie wordt. Wat is voor jou het belangrijkste? Geen of minder kosten betalen bij eigen materiële schade of een goedkope autoverzekering hebben? Probeer een persoonlijke berekening te maken. De vraag die je jezelf moet stellen is: “weegt de goedkopere autoverzekering op tegen de hogere kosten bij schade?”

De franchise bij een rechtsbijstandverzekering

Soms is er een franchise bepaald bij een rechtsbijstandverzekering. Hierbij dient de vrijstelling als een ondergrens. Het bedrag waarover het gaat moet hoger zijn dan de franchise om je rechten te laten gelden.

De verschillende franchiseformules bij verzekeraars

​Yuzzu

Bij een omniumverzekering 

Er wordt een standaard franchise van 2,5% van de cataloguswaarde van je auto bepaald.

​Een Engelse franchise afsluiten is mogelijk. 

​Bij een BA-verzekering

Jonge bestuurders onder de 23 jaar (in fout) moeten een franchise van 250€ betalen bij schade. Tenzij zij vermeld staan als bestuurder in de bijzondere voorwaarden. De bijzondere voorwaarden zijn de gepersonaliseerde verzekeringsvoorwaarden die aan uw situatie zijn aangepast.

​Corona Direct

​Bij een omniumverzekering

Er geldt standaard een Engelse franchise waarbij je onder €500 de kosten zelf betaalt. Je kan voor een vaste franchise kiezen van €500 om de kost van je autopremie te verlagen.

​Bij een BA-verzekering

Er geldt een recht van verhaal wanneer de bestuurder jonger dan 23 jaar niet vermeld werd als bestuurder in het verzekeringscontract. Dit verhaal is beperkt tot €500. Als het tussen vrijdag 22:00 u en maandag 6:00 u gebeurde, is het verhaal beperkt tot €1000.

​Ethias

​Bij een omniumverzekering

Volgende franchises zijn er bepaald:

  • bestuurder jonger dan 30 jaar en herstel erkende garage: €450
  • bestuurder jonger dan 30 jaar en zelf garage kiezen voor herstel: €900
  • bestuurder ouder dan 30 jaar en zelf garage kiezen voor herstel: €450​

Er kan een 0% franchise worden afgesproken op volgende voorwaarden:

  • bestuurder minstens 30 jaar oud
  • voertuig laten herstellen bij één van hun erkende herstellers

​Bij een BA-verzekering

Als de bestuurder jonger is dan 26 jaar  en niet vermeld wordt als occasionele bestuurder, dan bedraagt de franchise €800. Wordt deze persoon wel als occasionele bestuurder vermeld dan bedraagt de franchise €500*. 

*Het schadegeval heeft zich voorgedaan in de nacht van vrijdag, zaterdag of zondag of de nacht voor een wettelijke feestdag, en dat tussen middernacht en 7:00 u ’s ochtends.

Aedes

Omnium

Vaste franchise die verschilt volgens de parking van de auto (voertuigklasse).

Parking Vrijstelling
0 € 300
1 € 450
2 € 600
3 € 600
4 € 600
5 € 600
6 € 1.200

Burgerlijke aansprakelijkheid

Jonge bestuurders: extra franchise van € 250 voor bestuurders jonger dan 25 jaar in BA. Normale vrijstelling in omnium.