Sluit een autoverzekering af*

Iedere eigenaar van een auto heeft een autoverzekering nodig. Zonder een autoverzekering kan je de openbare weg niet op. Je auto parkeren langs de kant van de weg mag in dat geval dus ook niet.

Een verzekering afsluiten* met een strafrechtelijk verleden

Je bent als verzekeringnemer verplicht alle informatie mee te delen die een verzwaring van het risico kan betekenen. Als je in aanraking bent gekomen met politie of justitie en dit staat op je strafblad, moet je dit melden aan je verzekeraar. Houd je deze informatie achter? Als je verzekeraar deze geheimhouding ontdekt, kunnen er sancties volgen. Kunnen ze fraude aantonen, dan word je op de zwarte lijst gezet. Dat is een systeem waarbij andere verzekeraars kunnen zien wat je verzekeringsverleden is. Hierdoor zal je nog moeilijk een verzekering kunnen afsluiten. In dat geval kan je aankloppen bij het tariferingsbureau

Keuringsbewijs verlopen

Er zijn enkele documenten die verplicht aanwezig moeten zijn in je auto:

  • ​De verzekeringskaart: is de nieuwe groene kaart.
  • Het inschrijvingsbewijs van je auto: is het bewijs van inschrijving bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van Voertuigen).
  • Het gelijkvormigheidsattest: is een Europees attest uitgegeven door de fabrikant van de wagen. Dit attest bewijst dat auto voldoet aan de technische en wettelijke voorschriften.
  • Het keuringsbewijs voor voertuigen ouder dan 4 jaar: toont aan dat je auto technisch gekeurd is.

Het keuringsbewijs is verplicht voor voertuigen ouder dan vier jaar. Als je keuringsbewijs is verlopen mag je de openbare weg niet meer op. Je zal bovendien een toeslag moeten betalen die hoger wordt naarmate je langer wacht om naar de keuring te gaan. De politie kan je hier voor beboeten. Maak je in de tussentijd een ongeval dan kan de verzekeraar verhaal uitoefenen op de kosten verbonden aan het accident.

Uitsluitingen autoverzekering

In de algemene polisvoorwaarden staan de regels vermeld betreffende je autoverzekering. Enkele specifieke situaties kunnen uitgesloten zijn. Alle situaties die geen aanleiding geven tot vergoeding bij schade worden opgesomd.

Bijvoorbeeld: Tom heeft een andere auto geraakt wanneer hij achteruit reed. Het probleem is dat hij een glas te veel op heeft. De verzekeraar zal de kosten van de tegenpartij vergoeden, maar kan deze kosten verhalen op Tom. Dit is het geval als ze kunnen aantonen dat Tom dronken was en daardoor het ongeval heeft veroorzaakt. Want rijden onder invloed is een uitsluiting in de algemene polisvoorwaarden.

Schuldvraag: wie is er in fout?

De kosten van eigen schade worden vergoed door je verzekeraar, op twee voorwaarden. Allereerst, wie is er in fout? De schuldvraag moet beantwoord worden. Ben jij niet verantwoordelijk voor het ongeval dan krijg je de kosten van de schade vergoed door de tegenpartij. Ben jij wel verantwoordelijk voor de schade dan belanden we bij vraag twee. Welke dekking heb je afgesloten? Afhankelijk van de gekozen dekking worden de kosten van eigen materiële schade al dan niet vergoed door je verzekeraar. 

Een rijverbod wat nu?

Heb je een rijverbod gekregen? We raden aan om bij je huidige verzekeraar te blijven. Het kan namelijk moeilijker worden om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

Betalingsproblemen

Als je jouw premie niet correct betaalt en achterstallige facturen hebt dan zal je verzekeraar de autoverzekering stopzetten. Opnieuw kan je als wanbetaler op de zwarte lijst worden gezet.

Problemen met het afsluiten* van een autoverzekering

Bovengenoemde situaties kunnen ervoor zorgen dat je keer op keer te maken krijgt met een negatief antwoord. Geen enkele verzekeraar wilt je verzekeren, tenzij tegen een ongelooflijk hoge premie. In het geval van drie negatieve antwoorden kan je terecht bij het tariferingsbureau. Zij stellen de premie en de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden op. Het praktische beheer van de risico’s gebeurt door het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.* Vind hier meer info omtrent het afsluiten via Independer