Hoe komt de nieuwe groene kaart eruit te zien?

Voorheen was het internationaal bepaald dat het verzekeringsbewijs van je auto gedrukt moest zijn op een groen papier. Deze regelgeving wordt op 1 juli 2020 afgeschaft. Bovendien is je verzekeraar vanaf dan niet meer verplicht om je een papieren verzekeringsbewijs op te sturen. Een digitale versie is even legitiem. Je kan de digitale versie op je smartphone bewaren of zelf printen op een wit papier.

Het is perfect mogelijk om je verzekeringskaart digitaal te bewaren, maar je moet dit bewijs altijd kunnen voorleggen zodra je de weg opgaat. Zijn er nog andere bestuurders? Iedereen die met je auto rijdt, moet een kopie van het verzekeringsbewijs bij hebben.

Er is een overgangsperiode bepaald die tot 31 december 2021 strekt. Tegen die tijd moet iedereen een nieuwe digitale of papieren versie van zijn verzekeraar hebben ontvangen. Je verzekeraar moet zich wel nog aan enkele vormelijke regels houden:

 • ​Het mag een horizontaal of een verticaal document zijn. 
 • Niet groter dan A4 formaat.
 • Opgesteld in het Nederlands, Frans of Duits.
 • Het verzekeringsbewijs heeft een geldigheidsduur van minstens 15 dagen.

Is de verzekeringskaart verplicht?

In ons land geldt de verzekeringskaart als officieel bewijs dat je een verzekering hebt afgesloten. Het is weliswaar niet het enige bewijs. De startdatum op de polis kan bijvoorbeeld ook als bewijs worden aangehaald. De ‘groene kaart’ geeft het vermoeden dat een verplichte BA-verzekering is afgesloten, maar het geeft geen uitsluitsel. Onderstaand voorbeeld verduidelijkt dit.

Johan is tegen een auto gebotst. Hij is nalatig geweest met het betalen van zijn autoverzekering, waardoor hij niet verzekerd is op het moment van de botsing. Hij heeft een groene kaart in de auto liggen, maar eigenlijk is die niet meer geldig. Hij gebruikt de gegevens die erop staan om een aanrijdingsformulier in te vullen. Enige tijd later blijkt dat zijn groene kaart niet meer geldig was en dus kan Johan strafrechtelijk vervolgd worden.

Als je de weg opgaat of op een publiek terrein staat met je auto moet je steeds volgende documenten kunnen voorleggen:

 • ​De verzekeringskaart: is de nieuwe groene kaart.
 • Het inschrijvingsbewijs van je auto: is het bewijs van inschrijving bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van Voertuigen).
 • Het gelijkvormigheidsattest: is een Europees attest uitgegeven door de fabrikant van de wagen. Dit attest bewijst dat auto voldoet aan de technische en wettelijke voorschriften.
 • Het keuringsbewijs voor voertuigen ouder dan vier jaar: toont aan dat je auto technisch gekeurd is.

In welke landen is de ‘groene kaart’ verplicht?

Je bent verzekerd in de landen die vermeld staan op je verzekeringskaart. Die landen kunnen verschillend zijn, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. Je kan een ruimere dekking aanvragen, maar verzekeraars hebben ook het recht om de dekking voor bepaalde landen te weigeren, zoals voor Servië. Daarnaast moest je nog steeds een papieren versie van je verzekeringskaart kunnen voorleggen in enkele landen zoals in Marokko, Tunesië en Turkije.

Welke gegevens worden vermeld op het verzekeringsbewijs?

Naast de kleur en digitale vorm verandert er niets aan de layout van de groene kaart. Volgende gegevens staan op het verzekeringsbewijs:

 • Naam en adres van de verzekeringnemer
 • Het merk en het type auto
 • Gegevens en handtekening van je verzekeraar
 • Polisnummer
 • Geldigheidsperiode
 • Landen waar je verzekering geldig is. Je verzekeraar kan enkele landen doorstreept hebben. Daar is de dekking niet geldig. Je een extra tijdelijke verzekering aanvragen voor bepaalde landen als dat nodig zou zijn. 
 • Eventueel het telefoonnummer van je bijstandsverlener
 • Eventuele opmerkingen over de aanhangwagen of de caravan

Waar moet je de ‘groene kaart’ bewaren?

Je mag je verzekeringskaart digitaal op je smartphone bewaren of op papier (wit A4 blad) in je auto. Denk eraan dat iedere bestuurder van de wagen een verzekeringskaart moet kunnen voorleggen. We raden je daarom aan om altijd een kopie te bewaren in je auto.

Wanneer heb je de ‘groene kaart’ nodig?

De groene kaart of verzekeringskaart kan je nodig hebben in volgende gevallen:

 • ​Bij de autokeuring moet je de verzekeringskaart kunnen voorleggen.
 • Bij een politiecontrole kan er naar de verplichte documenten gevraagd worden, waaronder dus ook de verzekeringskaart. Heb je die niet bij dan kan de politie een boete geven of je auto in beslag nemen tot wanneer je een verzekeringsbewijs kan voorleggen.
 • Bij een auto-ongeval heb je de verzekeringskaart nodig om de gegevens in te vullen op het Europees aanrijdingsformulier.

Wie geeft de ‘groene kaart’ uit en hoelang is deze kaart geldig?

Je verzekeraar stuurt je de verzekeringskaart op wanneer de dekking van start gaat. Dit verzekeringsbewijs is geldig voor één jaar tenzij anders overeengekomen in de polis. Elk jaar, omstreeks de vervaldag, stuurt je verzekeraar de nieuwe verzekeringskaart naar je toe.