Wat komt er op je strafblad?

Je strafblad of strafregister geeft een overzicht van alle strafrechtelijke veroordelingen die je hebt opgelopen. Enkel veroordelingen uitgesproken door een rechtbank worden in het strafregister opgenomen. Veroordelingen van minderjarigen uitgesproken door de jeugdrechtbank, worden niet in vermeld op je strafblad. Verkeersboetes met onmiddellijke inning evenmin.

Gevolg voor je verzekering

Wanneer je een verzekering aanvraagt, zal er gevraagd worden of je een strafblad hebt. Met deze vraag beoordeelt de verzekeraar je ‘te verwachten gedrag’. Aan de hand van je antwoord bepaalt hij of hij je als klant wil verzekeren. Voor verzekeraars is het hebben van een strafblad vaak een reden om de verzekeringsaanvraag te weigeren.

Wordt je verzekeringsaanvraag door drie verschillende verzekeraars geweigerd, dan kan je nog terecht bij het Tariferingsbureau. Om meer te weten te komen omtrent het Tariferingsbureau, klik hier.

Verzwijgen van je strafblad

Wanneer je bij de aanvraag van je verzekering verzwijgt dat je een strafblad hebt, wordt dit door de verzekeraar beschouwd als het opzettelijk achterhouden van informatie. Dit valt onder verzekeringsfraude en kan dus zware gevolgen hebben.

Komt je verzekeraar te weten dat je een strafblad hebt nadat je verzekering werd aanvaard? Dan is dit voor hem een reden om je verzekeringscontract op te zeggen, en wordt je gemeld op de RSR-lijst. Blijkt na een schadegeval de je je strafblad verzwegen hebt, dan kan de verzekering, indien het vermeld werd in de algemene voorwaarden van de polis, zijn tussenkomst weigeren. Heb je door jouw fout een ongeval veroorzaakt en schade toegebracht aan de tegenpartij, dan zal de verzekeraar de tegenpartij vergoeden, maar mogelijk de schadevergoeding op jou verhalen.