Wat gebeurt er als je jouw premie niet betaalt?

Je bent verplicht om je verzekeringspremie te betalen binnen de termijn die op je factuur vermeld staat. Betaal je niet? Dan zal de verzekeraar een herinnering sturen per post of per mail. Gaat je verzekeraar over tot het versturen van een herinnering per aangetekende post, dan krijg je daarna nog 15 dagen de tijd om je factuur alsnog te betalen. In de tussentijd ben je nog steeds verzekerd, maar als de termijn van 15 dagen is verstreken volgen er maatregelen.  

Autoverzekering wordt opgezegd: zelf aansprakelijk voor schade

Betaal je niet binnen de termijn van 15 dagen nadat je de aangetekende herinnering ontving? De verzekeraar kan de verzekering schorsen of opzeggen. 

​Schorsen

Je verzekering wordt in dat geval tijdelijk stopgezet tot wanneer je betaalt. In de tussentijd vergoedt de verzekeraar schade aan derden en eventueel eigen schade, in het laatste geval enkel als je een omniumverzekering hebt. De verzekeraar zal de kosten echter gedeeltelijk of geheel op jou verhalen. Hoe hoog het bedrag is dat je moet terugbetalen, wordt bepaald aan de hand van de totale schadekosten.


Let op…

Rondrijden zonder autoverzekering is strafbaar. Als de politie ontdekt dat je rijdt terwijl je geschorst bent of geen autoverzekering meer hebt, dan volgen er zware boetes: 

  • gevangenisstraffen van 8 dagen tot 6 maanden;
  • 800 tot 8000 euro geldboete; 
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Als bestuurder riskeer je een geldboete van 80 tot 2000 euro wanneer je jouw verzekeringsbewijs niet kan voorleggen.​

Opzeggen

Zegt je verzekeraar de autoverzekering op? In dat geval ben je onverzekerd. Schade die je aan anderen veroorzaakt wordt vergoed door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Nadien verhalen zij de kosten op jou. Eigen schade is in dat geval uitsluitend voor eigen rekening.

Kan ik mij opnieuw laten verzekeren na betalingsproblemen?

Verzekeraars houden de gegevens van wanbetalers bij in een databank, het RSR-bestand (een samentrekking van risques spéciaux" en "speciale risico's"). In de volksmond wordt dit ook wel “zwarte lijst” genoemd. Als je jouw autoverzekering niet betaalt en je verzekeraar zegt daarom de premie op, dan kan je op deze lijst belanden. Éénmaal je gegevens hierin worden opgeslagen, is het niet zo eenvoudig om je opnieuw te laten verzekeren. Je gegevens worden namelijk drie jaar bijgehouden. Verzekeraars vragen bij het afsluiten van een verzekering altijd naar je schadeverleden en verwachten dat je hierover eerlijk bent. Het kan natuurlijk ook voorvallen dat je onterecht bent opgenomen in het RSR-bestand? In dat geval kan je een rechtzetting aanvragen bij Datassur

Wat moet ik doen als ik mijn autoverzekering niet meer kan betalen?

Verwittig je autoverzekeraar zodra je betalingsmoeilijkheden ondervindt. Je kan samen met je verzekeraar een afbetalingsplan samenstellen. Op die manier vermijd je grotere problemen en ben je nog steeds verzekerd.