Wanneer schade melden?

Je bent niet verplicht om een schadegeval te melden. Je kan bijvoorbeeld de kosten van kleine schadegevallen zelf betalen. Zo loop je niet het risico dat je autoverzekering duurder wordt.

Het is echter gangbaar dat je als verzekerde schade binnen de acht dagen meldt aan je verzekeraar. Je verzekeraar kan weliswaar een ander termijn bepaald hebben in de verzekeringsovereenkomst. De aangifte moet in iedere geval zo snel mogelijk gebeuren. Zodra je ervan op de hoogte bent. 

Hoe moet je een schadegeval afhandelen?

Je kan het Europees aanrijdingsformulier invullen om autoschade te melden, ook wanneer je als enige betrokken bent bij een schadegeval. Bij meerdere betrokkenen moet je het aanrijdingsformulier samen invullen. Voor elke auto waarmee er een botsing is, vul je een formulier in.

Je handtekening plaatsen betekent dat je akkoord gaat met de feiten zoals ze geformuleerd zijn op het aanrijdingsformulier. Ben je niet akkoord? Onderteken het aanrijdingsformulier niet, maar vul elk apart een aanrijdingsformulier in en noteer de betwisting in het veld ‘mijn opmerkingen’. In heel Europa wordt dit document gebruikt, dus vul dit altijd in wanneer je een accident hebt in het buitenland.

Volgende zaken geef je best door aan je verzekeraar bij schade: 

 • soort schade
 • of er gewonden waren
 • foto’s van het schadegeval
 • de omstandigheden 
 • waar en wanneer het schadegeval plaatsvond
 • ingevuld aanrijdingsformulier
 • persoonsgegevens: naam, voornaam en adres van betrokken personen (ook getuigen)
 • of de politie gecontacteerd is en/of er een PV opgemaakt is

Elektronisch schade melden

Het is niet verplicht om het Europees aanrijdingsformulier in te vullen. Je kan de schade namelijk ook elektronisch melden aan je verzekeraar. Er bestaan twee apps:

 • ​Assisto: kan ook gebruikt worden in het buitenland. Klik door naar de App Store van Apple of de Google Play Store om de app te downloaden. 
 • Crashform: is ontwikkeld door Assuralia en kan enkel in België gebruikt worden. Klik door naar de App Store van Apple of de Google Play Store om de app te downloaden.  

Aanvullende waarborgen afgesloten?

Kan je rekenen op de bijstand van andere verzekeringen? Contacteer indien nodig de verzekeraar van je:

Hoe wordt het schadebedrag bepaald?

De RDR (Règlement Direct - Directe Regeling) zorgt voor een vlottere afhandeling van de vergoeding bij schade. Het is van toepassing wanneer er enkel materiële schade is en de aansprakelijkheid bepaald is. De eigen verzekeraar betaalt de kosten van de schade en verhaalt deze later bij de verzekeraar van de aansprakelijke.

Het schadebedrag wordt in de praktijk vaak bepaald door de garagist bij wie je jouw auto laat herstellen. Hij maakt een bestek op met foto’s en ander bewijsmateriaal. Je kan het beschouwen als een factuur van de geraamde kosten. Dit bestek wordt doorgestuurd naar de verzekeraar die zijn goedkeuring moet geven.

Je verzekeraar kan onmiddellijk akkoord gaan of er wordt een expert aangesteld. De expert kan de schadekost bepalen en controleren of de schadeoorzaak correct is doorgegeven. De expert komt ter plaatse om het schadebedrag te bepalen. Komt het niet tot een akkoord? Dan kan er nog een tweede expert aangesteld worden via de rechtsbijstandverzekering.   


Heb je recht op een vergoeding van de schade? Wist je dat je niet verplicht bent om de schade te laten herstellen? Je moet een vergoeding ontvangen ongeacht of je die gebruikt om je auto te laten herstellen of niet. 

Waar kan ik mijn auto herstellen?

Er zijn twee opties. Je kan zelf een garage kiezen of je kiest voor een door de verzekeraar geconventioneerde/erkende garage. Dit heeft als voordeel dat de factuur rechtstreeks wordt doorgestuurd naar de verzekeraar. Er kunnen nog andere voordelen aan verbonden zijn, zoals het gebruik van een vervangwagen. Deze specifieke bepalingen worden vermeld in de algemene voorwaarden van de polis.

Wanneer moet je de schade zelf betalen?

Als je auto schade heeft, maar de tegenpartij is daarvoor verantwoordelijk dan moet je nooit de schade zelf bekostigen. Is er gedeelde schuld, dan sta je in voor de eigen schade of deel je aan de hand van een percentage de schadekost. Heb je door eigen schuld schade veroorzaakt, dan hangt alles af van de waarborg die je hebt gekozen bij het afsluiten van je autoverzekering.

Bij een BA, kleine omnium en full omnium wordt zowel de materiële als de lichamelijke schade aan de tegenpartij vergoed door je verzekeraar. Dit betekent weliswaar dat je autopremie zal stijgen, tenzij je een joker kan inzetten. Maar wat gebeurt er met de eigen materiële schade?

BA-verzekering

De BA vergoedt in geen enkel geval de eigen materiële schade. Melding van schade zal je autopremie waarschijnlijk doen stijgen, tenzij je een joker kan inzetten.

​De kleine omnium

De kleine omnium of mini omnium vergoedt de eigen materiële schade bij:

 • brand
 • diefstal
 • glasbreuk
 • botsingen met dieren
 • schade door natuurkrachten ​

​De grote omnium

De grote omnium of full omnium vergoedt altijd de eigen materiële schade. Dit kan gepaard gaan met een stijging van je premie.

Bij een omniumverzekering kan er een franchise afgesproken zijn, waardoor je een bepaald deel van de schadekosten zelf zal moeten betalen.

Hoelang duurt de uitbetaling van de schade?

Heb je schade geleden en recht op een vergoeding van de kosten? Vanaf het moment dat de verzekeraar op de hoogte wordt gesteld van de schade, krijgt de verzekeraar 3 maanden de tijd om te reageren.

Is er geen betwisting over de aansprakelijkheid? Binnen de 3 maanden wordt er een voorstel tot vergoeding gedaan of een voorschot betaald. In de praktijk gebeurt de afhandeling meestal zonder problemen en heel snel. Is er wel betwisting over de aansprakelijkheid? De verzekeraar moet een gemotiveerd antwoord doorgeven aan het slachtoffer.

Doet de verzekeraar dit niet dan zal hij een forfaitaire vergoeding moeten betalen van €250 per dag.