Hoe ziet het Europees aanrijdingsformulier eruit?

Wil je het Europees aanrijdingsformulier graag afdrukken? Download hier het Europees aanrijdingsformulier

Hoe moet je het aanrijdingsformulier invullen?

Vooraf 

1. Vooraleer je het schadeformulier invult, moet je een veilige verkeerssituatie creëren. Lees hier hoe je dat doet.

2. Vergeet niet de nummerplaat van betrokken voertuigen te noteren. Als dit voertuig vluchtmisdrijf pleegt dan kan je de nummerplaat doorgeven aan de politie.

3. Vul het schadeformulier heel aandachtig in. Zodra het Europees aanrijdingsformulier ondertekend is kan je geen latere wijzigingen meer doorgeven. Onderstaand voorbeeld illustreert dit. ​


Er is een auto bij het achteruitrijden tegen de auto van Koen gebotst. Op het eerste zicht leek alles in orde en viel er geen schade te bemerken. Ze vulden het schadeformulier in, maar koen duidde aan dat hij geen schade had geleden. Eenmaal thuis ziet Koen dat onder de rand van zijn nummerplaat een grote kras zit. Deze schade kan hij niet meer aangeven. Hij zal zelf voor de kosten moeten opdraaien.


​Wat moet je invullen op het aanrijdingsformulier?

4. Er zijn 15 vakken die ingevuld moeten worden. De voorkant vul je samen in met het eventuele betrokken voertuig. De achterkant vul je zelf in. Je kan dit op voorhand doen of achteraf.

5. In vak 1 en 2 vul je de datum en plaats in van het ongeval.

6. Vak 3 geeft je de mogelijkheid om aan te duiden of er gewonden gevallen zijn. Heb je last van een stijve nek of doet je arm pijn, noteer dit dan. Latere doktersbezoeken kan je daardoor eventueel vergoed krijgen. Bij vak 14 ‘opmerkingen’ kan je verduidelijken wie er gewond is.

7. In vak 4 duid je aan of er materiële schade is. Opnieuw kan je verduidelijking toebrengen, maar dit keer in vak 11.

8. In vak 5getuigen’ vul je de naam, het adres en het telefoonnummer in van getuigen als die er zouden zijn. Passagiers kunnen als getuigen worden aangehaald, maar deze zullen vaak als bevooroordeeld worden beschouwd.

9. In vak 6 tot en met 9 vul je de eigen gegevens in. Controleer ook bij de tegenpartij of volgende zaken correct zijn ingevuld:

  • De verzekeringsmaatschappij
  • Het verzekeringsnummer op de groene kaart
  • Het merk van de auto en het type
  • De nummerplaat​

10. In vakje 10 en 11 geef je informatie over de schade.

11. Vak 12 ‘toedracht’ geeft verduidelijking over het ongeval. Dit is het eerste onderdeel waar de verzekeraar aandacht aan schenkt. Dus het is heel belangrijk dat je exact weergeeft wat er gebeurd is. Controleer wat de tegenpartij heeft ingevuld, zodat er geen foute of tegenstrijdige antwoorden worden gegeven. De toedracht vervolledig je door het aantal aangekruiste vakjes te noteren.

​Hoe teken je de schets op het aanrijdingsformulier?

12. ‘De schets’ in vak 13 is een belangrijk onderdeel van het aanrijdingsformulier. Teken de rijstroken van de weg, het midden van de weg en eventuele borden en verkeerslichten. Je tekent de situatie van de voertuigen op het moment van de aanrijding. Als je achteraf je auto naar de kant hebt verplaatst dan teken je de situatie vóór je hem hebt verplaatst. Duid de voorkant van de wagens aan en de rijrichting. Maak ten slotte duidelijk wie voertuig a is en wie voertuig b is.

13. In vakje 14 ‘mijn opmerkingen’ kan je feitelijke informatie geven over het ongeluk. Ook wanneer je niet akkoord gaat met bepaalde zaken op de schets bijvoorbeeld, kan je dit hier noteren.

​Moet ik mijn handtekening plaatsen?

14. Je vervolledigt het document door je handtekening te plaatsen in vak 15. Als je het Europees aanrijdingsformulier ondertekent, betekent dit dat je akkoord gaat met de feiten zoals die vermeld staan op het formulier. Ben je niet akkoord vermeld dit in het vak “mijn opmerkingen” en onderteken het aanrijdingsformulier niet. Vul daarentegen elk apart een aanrijdingsformulier in.

Waar kan je een aanrijdingsformulier aanvragen?

Je kan een aanrijdingsformulier aanvragen bij je verzekeringsmaatschappij of je verzekeringsmakelaar. Enkele reserve schadeformulieren kan je bewaren in het handschoenenkastje van je auto.

Online aanrijdingsformulier?

Hebben zowel jij als de tegenpartij geen aanrijdingsformulier bij dan kan je met app je schade aangeven.

  • ​Assisto: kan ook gebruikt worden in het buitenland. Klik door naar de App Store van Apple of de Google Play Store.
  • Crashform: is ontwikkeld door Assuralia en kan enkel in België gebruikt worden. Klik door naar de App Store van Apple of de Google Play Store.

Crashstickers: het persoonlijk deel op het aanrijdingsformulier op voorhand invullen

In vakje 6 tot en met 9 vul je eigen gegevens in op het aanrijdingsformulier. Dankzij de handige crashstickers hoef je deze informatie niet zelf in te vullen. Je kan daarentegen een crashsticker aanvragen bij je verzekeraar die alle deze gegevens voor jou op een sticker drukt. Corona Direct biedt alvast crashstickers aan. Vraag ernaar bij je verzekeraar of verzekeringsmakelaar.