Het 5-stappenplan bij een accident

Wat moet je doen bij een accident? De volgende stappen loodsen je moeiteloos door deze vervelende situatie. Wil je graag uitgebreidere informatie? De tekst hieronder legt de stappen meer diepgaand uit. Het is mogelijk om dit stappenplan af te drukken en preventief in je auto te bewaren. Download het hier


Wat moet je doen bij een accident?

Stap 1: Iedereen veilig?

De eerste stap is om ervoor te zorgen dat iedere inzittende in veiligheid wordt gebracht. Enkel als je zelf ongedeerd bent kan je anderen helpen.

Trek indien nodig je fluovestje aan vooraleer je uitstapt. Zelfs al lijkt het op het eerste ogenblik een accident met oppervlakkige schade controleer steeds of er geen gekwetsten of gewonden zijn, ook bij de tegenpartij.

Indien nodig kan je de ambulance bellen op het Europees noodnummer 112.

Verplaats nooit gewonden tenzij je een medische opleiding hebt genoten en weet wat je doet. In dringende situaties, bijvoorbeeld bij brand-of ontploffingsgevaar moet je natuurlijk onmiddellijk het slachtoffer proberen in veiligheid te brengen.

Stap 2: Creëer een veilige situatie voor het omliggende verkeer

Denk ook aan andere chauffeurs op de baan. Zet allereerst je knipperlichten aan zodat andere weggebruikers weten dat er zich een stilstaand voertuig op de weg bevindt.

Blokkeert je auto de weg en is je auto nog verplaatsbaar? Neem dan eerst foto’s van de verkeerssituatie en de schade vooraleer je de auto naar de kant van de weg verplaatst. Op de autosnelweg is het belangrijk om je auto zo snel mogelijk naar de pechstrook, een parkeerplaats of een tankstation te verplaatsen.

Vervolgens plaats je de gevarendriehoek achter je auto (30m op de gewone weg en 100m op de autosnelweg). Ga op een veilig plek staan weg van het ongeluk en wacht daar eventueel op de hulpdiensten.

Stap 3: verwittig indien nodig de politie

Is er een veilige situatie gecreëerd? Als dit het geval is, kan je de nummerplaat van eventuele betrokken voertuigen noteren. Als er namelijk een verhitte discussie zou ontstaan en die persoon rijdt door, dan kan je de nummerplaat van het voertuig aangeven bij de politie. In volgende situaties is het aangeraden om de politie te verwittigen:

 • Bij gewonden 
 • Bij vluchtmisdrijf
 • Als er een buitenlands voertuig bij betrokken is 
 • Bij discussie 
 • Als je vermoedt dat de tegenpartij onder invloed is, geen geldig rijbewijs heeft of op een andere manier in fout is
 • Als de auto door schade niet meer verplaatsbaar is​

Stap 4: Gegevens verzamelen

Als het gaat om een aanrijding noteer dan van iedere betrokkene de persoonsgegevens: volledige naam en adres. Als er gewonden zijn noteer dan ook van hen de persoonsgegevens.

Het is aan te raden om het Europees aanrijdingsformulier in te vullen. Als er een andere bestuurder betrokken is bij het ongeval dan vul je het formulier samen in. Voor elke auto waarmee er een botsing is, vul je een formulier in. Zijn er geen betrokkenen omdat je tegen een paal bent gereden bijvoorbeeld? Ook dan is het handig voor je verzekeraar om het aanrijdingsformulier in te vullen.

Als je je handtekening plaatst dan betekent dit dat je akkoord gaat met de feiten zoals ze vermeld staan op het formulier. Ga je niet akkoord? Je kan opmerkingen toevoegen in het vakje ‘opmerkingen’ of ‘aansprakelijkheden’ als je niet akkoord gaat. Je vult elk een Europees aanrijdingsformulier in.

Zorg ervoor dat je alle nodige gegevens van de betrokken partijen hebt genoteerd. Ontdek hier over welke gegevens het gaat.

Stap 5: Contacteer je verzekeraar of makelaar

Gaat het om minimale schade? Je kan ervoor kiezen om het schadegeval niet aan te geven bij je verzekeraar of makelaar. Ook met de tegenpartij kan je afspreken om het geval in der minne te regelen. Dit heeft als voordeel voor de aansprakelijke dat de autopremie niet zal stijgen.

Wees op je hoede! Noteer altijd de persoonsgegevens van de bestuurder(s) en vul het aanrijdingsformulier in. Als een partij zich niet aan de afspraak houdt dan kan je toch nog je verzekeraar of makelaar contacteren. De aangifte van een schadegeval kan je bij je verzekeringsmakelaar doen of rechtstreeks bij je verzekeraar.

Let op. Idealiter gebeurt dit binnen de acht dagen van kennisname. In principe luidt de regel: zo snel mogelijk aangifte doen. Sommige verzekeraars leggen echter een verplicht termijn op in de algemene voorwaarden van de polis.

Schade aan je auto

Wat moet je doen bij materiële schade aan je auto? Bij wie kan je deze schade laten repareren? Het maakt niet uit of de schade groot of klein is, op welke manier het gebeurd is of wie er bij betrokken was. De stappen die je moet ondernemen zijn in grote lijnen bij elk accident hetzelfde. Lees op de pagina schade alles over dit onderwerp.

​Benodigde documenten

​Benodigde accessoires/ onderdelen

 • Fluovestje (verplicht)
 • Brandblusapparaat; controleer of de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken (verplicht)
 • EHBO-koffertje
 • Gevarendriehoek (verplicht)
 • Smartphone, fototoestel of dashcam
 • Krijtje om de omlijning van je auto te tekenen
 • Balpen en papier

Een auto-ongeval van of naar het werk

Wat als een ongeval zich voordoet bij de verplaatsing van of naar het werk? Of het nu gaat om een schadegeval met of zonder tegenpartij, verwittig altijd je werkgever. Op die manier zijn ze op de hoogte van het probleem en eventuele vertraging.

Een arbeidswegongeval is een ongeval op het normale traject van of naar je werk. De werkgever is verplicht om je te verzekeren tegen lichamelijke schade zowel op het werk als onderweg ernaartoe. Je moet niet de kortste weg genomen hebben. Korte omwegen behoren tot het normale traject, zoals bijvoorbeeld je kind afzetten op school.

Enkel de kosten van eigen lichamelijke schade zullen vergoed worden. Zodra je jouw werkgever ervan op de hoogte hebt gesteld, zal hij aangifte doen bij zijn verzekeraar. Geef alle medische facturen door aan je werkgever. De werkgever moet binnen de 8 dagen na het ongeval de aangifte doen van het arbeidsongeval. Dit is wettelijk bepaald en daar kan niet van afgeweken worden. Op Fidris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) vind je meer informatie.

Maar wie betaalt de kosten van de eigen materiële schade en de lichamelijke of de materiële schade van de tegenpartij? Dat hangt af van de gekozen waarborgen van je autoverzekering en wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Ontdek hier wat de mogelijkheden zijn.

Een auto-ongeval, maar ik ben niet in regel

Een auto-ongeval en nalatig geweest? Onderstaande situaties kunnen aanleiding geven tot een sanctie:

 • Auto-ongeval zonder verzekering
 • Auto-ongeval zonder rijbewijs
 • Auto-ongeval zonder keuring
 • Auto-ongeluk zonder gordel