De bonus-malus: wat is dit?

Jaarlijks kijkt de verzekeraar naar het aantal schadegevallen dat je hebt aangegeven. Dit gebeurt drie maanden voor de vervaldag* van je verzekering. Dit is ook het moment om te veranderen van verzekeraar als je dit zou wensen. Op basis van het het aantal schadegevallen wordt je premie herzien en eventueel herberekend. Als je geen schade hebt gemaakt dan krijg je korting op je premie (bonus). Heb je wel een schadegeval in fout dan zal je premie duurder worden (malus). Dit principe is nog steeds van toepassing, maar de berekening is bij de meeste verzekeraars veranderd. Het is nog steeds een systeem dat goede bestuurders beloont, maar tegelijkertijd brokkenmakers bestraft met een hogere premie.

* Een autoverzekering is standaard afgesloten voor 1 jaar. De duur van de overeenkomst kan korter zijn, maar dan is dit expliciet bepaald. De vervaldag zal plaatsvinden 1 jaar na het afsluiten van je autoverzekering.

Schadegeval in fout?

Je premie wordt enkel duurder als jij verantwoordelijk bent voor de schade. Volgend voorbeeld illustreert dit:

Annie besluit om boodschappen te gaan doen. Ze stapt in haar auto en rijdt naar het eerste kruispunt. Ze ziet dat er een auto van links komt, maar rijdt nietsvermoedend door. Zij heeft namelijk voorrang van rechts. Plots weerklinkt er een luide knal. Deze bestuurder heeft Annie niet gezien en raakt de flank van de auto. Gelukkig zijn beide bestuurders ongedeerd, maar er is wel schade aan de auto. Het goede nieuws is dat Annie de kosten van de schade niet zelf zal moeten betalen. Bovendien zal haar autopremie niet stijgen omdat de andere bestuurder in fout is.

De berekening van de bonus-malus

De bonus-malus berekening voor 1 januari 2004 was wettelijk bepaald en daardoor heel transparant. Iedere verzekeraar gebruikte dezelfde formule, waardoor de beloning of bestraffing bij elke verzekeraar dezelfde was. Nu is elke verzekeraar vrij om een andere berekening uit te voeren. De meeste verzekeraars passen een eigen, aangepaste soort bonus-malus berekening toe. Sommigen werken echter nog volgens het traditionele bonus-malussysteem en dan gaat de berekening als volgt.

Iedereen krijgt een plekje op de bonus-malusladder. Deze ladder werkt met graden. Als nieuwe verzekeringnemer start je doorgaans op BM-graad 11. Daar gaat een korting mee gepaard van 15% op je premie. Voor elk schadevrij jaar daal je één trapje op de bonus-malusladder. Hoe lager je staat op de bonus-malusladder, hoe meer korting je krijgt op je premie. Heb je een schadegeval dan stijg je 5 BM-graden en heeft dit een duurdere premie als gevolg. De klassieke bonus-malusladder telt in totaal 22 BM-graden.

Als je enkele jaren op rij geen schadegeval hebt dan kan je aan BM-graad 0 of 1 geraken. Dit zorgt voor extra veel korting op je premie. Bovendien kan deze positie ervoor zorgen dat er jou een schadegeval wordt kwijtgescholden. Je stijgt niet op de bonus-malusladder en behoudt dezelfde premie. Dit wordt meestal een joker genoemd. 

De klassieke bonus-malusladder

Onderstaande klassieke bonus-malustabel geeft een overzicht van welke korting gepaard gaat met welke BM-graad. Tegenwoordig gebruikt elke verzekeraar een eigen ladder waarbij sommigen zelf onder nul gaan.

BM-graad % van de premie betaald door de verzekerde
0 54%
1 54%
2 54%
3 57%
4 60%
5 63%
6 66%
7 69%
8 73%
9 77%
10 81%
11 85%
12 90%
13 95%
14 100%
15 105%
16 111%
17 117%
18 123%
19 130%
20 140%
21 160%
22 200%

Andere berekeningen voor de bonus-malus

Aangezien iedere verzekeraar vrij is om een eigen soort bonus-malus toe te passen, kan deze formule verschillen. De exacte berekening van de bonus-malus door je verzekeraar vind je terug in de polisvoorwaarden. Deze berekening is vaak gebaseerd op:


  • De leeftijd van de hoofdbestuurder
  • Het aantal schadevrije jaren
  • De datum van je rijbewijs​

Het schadeattest

Het schadeattest is belangrijker geworden sinds de afschaffing van het uniforme bonus-malussysteem. Dit attest houdt het aantal schadegevallen bij van de laatste 5 jaar. Je verzekeraar gebruikt dit schadeattest als referentie om jaarlijks het aantal schadegevallen te bepalen.

De joker

Rijd je al meerdere jaren rond zonder een schadegeval in fout? Dit komt niet alleen de premie van je autoverzekering ten goede. Je kan bovendien een joker krijgen en sparen. Als je dan toch plots een schadegeval zou hebben, kan je deze inzetten. Dankzij de joker zal er geen prijsstijging gebeuren. De voorwaarden hieromtrent worden als concurrentiewapen in de strijd gegooid. Houd een oogje open bij het vergelijken van verzekeraars als je extra voordeel wil hebben. Lees hier meer over de joker.

Welke bonus-malus heb je?

De verzekeraar deelt je bij de start of bij het einde van je contract mee welke BM-graad je hebt. Maar je kan het schadeattest op elk moment aanvragen bij je verzekeraar. Wil je niet wachten op het antwoord van je verzekeraar? Raadpleeg zelf je schadeattest via Car@ttest.be. Het vervelende is wel dat het aantal schadegevallen vaak niet correct wordt bijgehouden op deze site. Voor een volledig en correct antwoord, contacteer je nog steeds best je verzekeraar.