Wat is letselschade?

Letselschade of letsel is de lichamelijke of geestelijke schade die een mens kan ondervinden als hij of zij bij een ongeval betrokken is. De gewonde persoon, ook wel benadeelde genoemd, heeft recht op vergoeding van zijn of haar letselschade indien een ander aansprakelijk is. 

Tussen de gebeurtenis die de letselschade veroorzaakt heeft (meestal een ongeval) en de gezondheidsklachten, moet een oorzakelijk verband zijn. Dit betekent dat het letsel waarvan beweerd wordt dat dit is opgelopen door het ongeval, duidelijk als gevolg van het ongeval moet zijn. Met andere woorden, zonder ongeval zouden er geen gezondheidsklachten geweest zijn. 

De medische informatie van de behandelend geneesheer speelt hier dus een cruciale rol. Op basis van deze medische informatie kan een slachtoffer al dan niet vergoed worden. Wanneer de arts van het slachtoffer alle medische informatie aan de verzekeraar van de tegenpartij bezorgd heeft, en deze laatste betwist de omvang of de aard van de gevorderde schade, kan hij beslissen om een medisch specialist in te schakelen. Deze zal dan zijn eigen onderzoeken doen en zijn bevindingen overmaken aan de verzekeraar. Aangezien het hier gaat om vertrouwelijke medische informatie, wordt deze niet verder gedeeld, maar blijft in handen van de controlegeneesheer van de verzekeraar. 

Als beide partijen niet tot een akkoord komen, kan dit worden afgedwongen via de bevoegde rechtbank. De rechtbank zal dan een gerechtsexpert aanstellen die op zijn beurt de nodige onderzoeken zal doen. Aan de uitspraken van deze expert wordt doorgaans een zeer grote waarde gehecht.

Wie vergoedt nu wat?

De BA-verzekering van je auto vergoedt de onschuldige slachtoffers wanneer je een ongeval veroorzaakt. Het gaat hier met andere woorden om de tegenpartij en de passagiers die je in je auto vervoert.  

Ben je zelf gewond? Dan kan je geen beroep doen op je BA-verzekering voor je eigen medische kosten. Je hebt hiervoor een bestuurdersverzekering nodig. Deze verzekering vergoedt alle medische kosten verbonden aan het ongeval en voorziet daarnaast ook een vergoeding voor blijvende invaliditeit en overlijden. Voor welke bedragen je verzekerd bent, kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Je raadpleegt hiervoor best de algemene voorwaarden van je autopolis. 

Komen de partijen niet tot een vergelijk, dan kan, via de waarborg rechtsbijstand in je verzekering, een zaak aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank. De rechter zal dan beslissen of en tot welk bedrag de aansprakelijke partij zal moeten vergoeden.