Wat is een perte totale?

Als je auto schade heeft opgelopen, dan kan deze per total worden verklaard. Er zijn twee mogelijke oorzaken:

  • ​Economisch totaal verlies: De herstellingskosten overschrijden de werkelijke waarde van je auto vóór de schade plaatsvond. In dat geval is het niet meer rendabel om je auto te laten herstellen. 
  • Technisch totaal verlies: Je auto is dusdanig zwaar beschadigd dat de herstelling niet meer verantwoord mogelijk is.

Wie bepaalt of je auto perte totale is?

Na een schadegeval kan er een onafhankelijke expert aangesteld worden door je verzekeraar. Die zal ter plaatse komen om het schadegeval te beoordelen. Er wordt gekeken naar de omvang van de schade en hoeveel de herstellingskosten zullen bedragen. De expert kan economisch of technisch totaal verlies vaststellen.

Ben je niet akkoord met het oordeel van de expert? Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten kan je gratis beroep doen op een tegenexpert. Wordt echter hetzelfde oordeel gegeven dan zal je vaak toch de tegenexpert zelf moeten betalen.

Krijg je een vergoeding wanneer je auto perte totale wordt verklaard?

In eerste instantie wordt er gekeken naar wie verantwoordelijk is voor de schade. Als je het slachtoffer bent van een schadegeval dan zal de BA-verzekering van de tegenpartij je vergoeden. Ben jij verantwoordelijk voor de schade? Enkel bij het afsluiten van een mini omnium of een full omnium krijg je een schadevergoeding. Bij de mini-omnium zijn er voorwaarden gekoppeld aan de schadeoorzaken.

Hoe wordt de vergoeding bij een perte totale bepaald?

De berekening van de vergoeding bij totaal verlies hang af van de voorwaarden die bepaald zijn in je verzekeringscontract. Volgende vergoedingen kunnen worden toegepast:

Werkelijke waarde/ dagwaarde/ restwaarde: De waardebepaling is hierbij gebaseerd op de waarde van je auto juist vóór het schadegeval plaatsvond. In het verzekeringscontract is bepaald na hoeveel tijd de afschrijving gebeurt. De nieuwwaarde wordt verminderd met een bepaald bedrag of percentage, gebaseerd op de leeftijd van de auto.

Cataloguswaarde / nieuwwaarde: De prijs van je auto in nieuwe staat. 

Daarnaast hangt het ook af van de schuldvraag. Is er een derde partij in fout dan zal altijd de werkelijke waarde vergoed worden. Tenzij je een omniumverzekering hebt afgesloten, want dan verhaalt de verzekeraar de nieuwwaarde bij de schadeveroorzaker.