Wat is een perte totale?

Als je auto zware schade heeft opgelopen, dan kan deze perte totale worden verklaard. Er is een onderscheid tussen een economisch totaal verlies en een technisch totaal verlies:

  • Een economisch totaal verlies betekent dat de kosten om de wagen te herstellen hoger zijn dan de waarde die de wagen had net voor het ongeval. 
  • Technisch totaal verlies: Je auto is zo zwaar beschadigd dat de herstelling niet meer verantwoord is.

Wie bepaalt of je auto perte totale is?

Bij kleine schades kan het volstaan om een bestek van de garage aan de verzekeraar te bezorgen. Gaat het om zware schade, dan kan je verzekeraar een onafhankelijke expert aanstellen . De expert stelt de schade aan de auto vast en maakt een verslag op met een raming van de herstellingskosten. De expert kan economisch of technisch totaal verlies vaststellen. 

Ben je niet akkoord met het oordeel van de expert, dan kan je een tegenexpertise laten uitvoeren. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten zal deze (een deel van) de kosten van de tegenexpert vergoeden. Komt de tegenexpert tot hetzelfde besluit als de expert van de verzekeraar, dan kan het zijn dat je zelf de kosten van de tegenexpertise moet betalen.

Krijg je een vergoeding wanneer je auto perte totale wordt verklaard?

In eerste instantie wordt er gekeken naar wie verantwoordelijk is voor de schade. Het hangt ervan af hoe je verzekerd bent, om te bepalen wie de schadevergoeding zal betalen.

Als je het slachtoffer bent van een schadegeval dan zal de BA-verzekering van de tegenpartij je vergoeden. Ben jij zelf verantwoordelijk voor de schade? Enkel wanneer je een full omnium verzekering hebt afgesloten, betaalt de verzekering een schadevergoeding als je wagen totaal verloren is. Heb je een mini-omnium, dan is totaal verlies door diefstal wel verzekerd. Dekt je mini omnium ook vandalisme en wordt je auto perte totale verklaard na vandalisme, dan zal je, volgens de bepalingen in de algemene voorwaarden, ook een vergoeding ontvangen.

Hoe wordt de vergoeding bij een perte totale bepaald?

De berekening van de vergoeding bij totaal verlies hang af van de voorwaarden die bepaald zijn in je verzekeringscontract. De schadevergoeding kan op de volgende manieren worden berekend: 

Werkelijke waarde/ functionele waarde: De waardebepaling is hierbij gebaseerd op de waarde van je auto net vóór het schadegeval plaatsvond.De expert bepaalt dat aan de hand van de prijs van de auto op de tweedehandsmarkt.

Aangenomen waarde: Bij de berekening van de premie van je omniumverzekering heeft de verzekeraar zich gebaseerd op de cataloguswaarde of de factuurwaarde van je auto. Om de schadevergoeding bij totaal verlies te berekenen, past hij een overeengekomen afschrijvingspercentage toe op de catalogus- of factuurwaarde in functie van de leeftijd van je auto. Het bedrag dat hij dan uitkomt, is de schadevergoeding die hij uitbetaalt wanneer je wagen totaal verloren is.

Voorbeeld: 

Dirk heeft een VW Golf gekocht met een cataloguswaarde van 35.800 euro. Zijn wagen is twee jaar oud wanneer deze gestolen wordt. In de algemene voorwaarden van de mini omniumverzekering is bepaald dat de afschrijving van de auto start vanaf de 13de maand. Maandelijks vermindert de cataloguswaarde met 1,5%. De verzekeraar betaalt aan Dirk een schadevergoeding van 29.356 euro uit (35.800 - 18%).