Auto gedeeltelijk beschadigd of perte totale

Of je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, mini omnium of full omnium hebt afgesloten, de schadevergoeding wordt altijd berekend volgens hetzelfde principe:

  • Wagen gedeeltelijk beschadigd: de schade wordt vergoed op basis van een bestek van een hersteller of expert. 
  • Wagen totaal verloren: de schadevergoeding wordt berekend op basis van aangenomen of werkelijke (functionele) waarde. 

Is er een franchise in de polis bepaald, dan wordt deze in mindering gebracht van de schadevergoeding.

BA-verzekering

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht in België voor elke auto die zich op de openbare weg begeeft. De BA-verzekering vergoedt de schade van de partij die bij een ongeval niet in fout is.

Zelf aansprakelijk voor een ongeval

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt alle schade die je veroorzaakt door het gebruik van je wagen op de openbare weg. Rijd je bijvoorbeeld een bromfiets aan bij het inrijden van een garage of beschadig je door een verkeerd maneuver bij het parkeren een andere geparkeerde auto, dan vergoedt jouw BA-verzekering de schade aan de tegenpartij.

Ook wanneer je als bestuurder een ongeval veroorzaakt, dan vergoedt jouw BA-verzekering de schade aan de tegenpartij. Is bij het ongeval de auto van de tegenpartij beschadigd, en zijn de bestuurder en zijn passagiers gekwetst, dan vergoedt jouw BA-verzekering de herstelling van de auto en de medische kosten van de gewonden. Jouw BA-verzekering betaalt niet de herstelling aan je eigen auto en jouw medische kosten als je gewond bent. De medische kosten van gewonde passagiers worden wel vergoed. Je eigen medische kosten vallen onder de bestuurdersverzekering, als je deze aanvullende verzekering hebt afgesloten.

De tegenpartij is aansprakelijk voor het ongeval

Als de tegenpartij verantwoordelijk is voor het ongeval, dan betaalt zijn BA-verzekering de schade aan je auto en jouw medische kosten en die van je passagiers.

Mini omniumverzekering

Als je je auto verzekerd hebt met een mini omnium, dan kan je beroep doen op deze verzekering voor schade na brand, diefstal, natuurrampen, glasbreuk en aanrijding met dieren. 

De mini omniumverzekering vergoedt:

Brand

De motor van je auto vat plots vuur en de brand veroorzaakt grote schade aan je auto. Ook als je auto brandschade oploopt door blikseminslag, is dit verzekerd onder deze waarborg.

Diefstal 

Je auto wordt gestolen. Als je auto niet teruggevonden is na 30 dagen, zal de mini omniumverzekering een schadevergoeding uitbetalen. Ook schade aan je wagen door inbraak of poging tot inbraak is gedekt. Sommige polissen vergoeden ook gedeeltelijke diefstal van de wagen. Denk dan bijvoorbeeld aan de diefstal van wieldoppen.

Natuurrampen

Een overstroming, hevige storm of felle hagelbui zijn natuurfenomenen die zich plots voordoen en moeilijk te controleren zijn. Ze vallen onder de noemer natuurrampen. Minder frequent, maar ook gedekt in een mini omnium onder deze waarborg zijn: aardbevingen, orkanen, tornado’s, wervelstormen, vloedgolven, aardverschuivingen, …

Glasbreuk 

Een sterretje in je voorruit kan je laten herstellen op kosten van je mini omniumverzekering. De vervanging van je gebarsten voorruit valt ook onder de waarborg glasbreuk. Laat je je voorruit herstellen of vervangen bij een herstelbedrijf waarmee je verzekeraar een overeenkomst heeft, dan vervalt meestal de franchise. Ook gebarsten spiegels of schade aan het panoramisch dak van je auto kan verzekerd zijn onder glasbreuk.

Aanrijding met dieren

Je rijdt op een landweg in de Ardennen wanneer er plots een everzwijn de weg op loopt. Je kan niet meer stoppen en rijdt het dier omver. De schade die je auto daardoor oploopt is gedekt in je mini omniumverzekering. 

In je poging om het dier te ontwijken begint je auto te slippen en je knalt tegen een boom, dan wordt de schade die veroorzaakt wordt door de botsing met de boom, niet altijd vergoed. Dit wordt immers aanzien als gevolgschade. Niet alle mini omniumverzekeringen dekken zo’n schadegeval. 

Sommige verzekeraars vergoeden ook de schade die veroorzaakt wordt door knaagdieren.

Full omniumverzekering

Een full omniumverzekering dekt, bovenop de waarborgen van de mini omniumverzekering, de schadegevallen aan je auto waarvoor je zelf verantwoordelijk bent en de schade die is toegebracht door vandalisme.

Raak je tijdens het parkeren met je bumper een paaltje, of beland je met je auto in de gracht nadat je geslipt bent op een nat wegdek? De schade aan je eigen wagen wordt vergoed door de volledige omniumverzekering. Afhankelijk van je verzekeringscontract betaal je al dan niet een franchise voor de herstelling van je auto.