Wanneer spreken we van een storm?

Er wordt gesproken van een storm bij wind met een windkracht van 9 of meer op de schaal van Beaufort. Dat betekent dat de gemiddelde snelheid van de wind gedurende 10 minuten een snelheid van ten minste 75 km per uur bereikt. Verzekeraars bepalen vaak zelf in hun algemene voorwaarden wat de minimum windsnelheid moet zijn om schade, veroorzaakt door een storm, te vergoeden. Bij sommige verzekeraars is deze windsnelheid minstens 80 km per uur, voor andere is dit vanaf 100 km per uur, of meer.

Wanneer wordt stormschade terugbetaald?

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de schade die je veroorzaakt aan derden. Moet je bijvoorbeeld tijdens een storm uitwijken voor een vallende tak en bots je door dit maneuver tegen een andere auto, dan vergoedt de BA-verzekering de schade aan de andere auto, maar niet de schade aan jouw wagen. In dit voorbeeld wordt de schade aan je eigen auto vergoedt door de omniumverzekering. De mini omnium dekt wel de schade aan je auto veroorzaakt door de vallende tak, maar niet de gevolgschade. In dit voorbeeld wordt de schade aan je auto als gevolg van de botsing, ook al moest je uitwijken voor een vallende tak, niet vergoed door de waarborg mini omnium.

Wanneer vergoedt je verzekering de schade niet?

In een aantal situaties zal je (mini)omnium de opgelopen schade niet vergoeden. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

Stormen die worden erkend als natuurrampen worden niet vergoed door je verzekeraar. Stond je auto geparkeerd in de straat, en wordt hij geraakt door een ontwortelde boom, dan kan je beroep doen op het Vlaams Rampenfonds.

Rijd je met de auto in een overstroomde straat, dan zal de verzekeraar ook een tussenkomst weigeren. Hij zal oordelen dat je de schade zelf hebt veroorzaakt door je eigen onvoorzichtigheid.

Als er tijdens een storm een pan van het dak van de woning van de buren op je wagen waardoor deze beschadigd is, dan kan je buurman of -vrouw hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Is het niet duidelijk wie voor de schade aansprakelijk is, dan kan je beroep doen op je rechtsbijstandsverzekering om de aansprakelijkheid te laten vaststellen.