Ontstaan van de BOB-campagne

De campagne werd voor het eerst gelanceerd in 1995. Uit officiële cijfers blijkt dat het aantal letselongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol, de voorbije 10 jaar met 20% gedaald is. Toch gebeurden er in 2019 nog meer dan 4100 ongevallen, met 5400 slachtoffers, waarbij alcohol een rol speelde. Dat is ongeveer 1 ongeval elke twee uur in ons land. BOB blijft dus onmisbaar!

Waarvoor staat BOB?

De vraag die op ieders lippen brandt: “wie is die BOB?” BOB staat voor; de fictieve persoon die geen alcohol drinkt als bestuurder en zijn passagiers veilig thuis brengt. Het BOB-concept wil een positief imago creëren rond alcoholonthouding als bestuurder. Hét symbool van de BOB-campagnes: de BOB-sleutelhanger voor wie een negatieve ademtest aflegt.

Ondersteuning van Assuralia

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, ondersteunt de BOB-campagne. Ze vertegenwoordigt zo goed als alle verzekeringsondernemingen die verzekeringsactiviteiten uitvoeren op Belgische grondgebied. Daarbij heeft ze vijf opdrachten: vertegenwoordiging, coördinatie, studie en overleg, informatie en bewustmaking (preventie), en opleiding. Het doel van de BOB-campagne sluit daarom goed aan bij de kernopdracht van Assuralia. Veiligheid en preventie zijn thematieken die namelijk hoog op de agenda van verzekeraars staan. Velen van hen hebben daarom de BOB-waarborg opgenomen in hun algemene voorwaarden.

De BOB-waarborg

Stel je voor. Je neemt de wagen om naar het personeelsfeest van je werk te rijden. Net voordat je vertrekt, vraagt een collega of hij met jou mag meerijden. Uiteraard geen probleem en jullie vertrekken samen naar het feestje. De sfeer zat goed, maar je hebt te veel gedronken. Zelf het stuur nemen om naar huis te keren is geen goed idee. Je vraagt aan je collega, die opnieuw meerijdt, om jouw auto te besturen. Hij heeft namelijk geen alcohol gedronken. Bij het verlaten van de parking botst je collega plots tegen een auto; je collega is in fout. Wat nu? 

Jouw BA verzekering vergoedt de lichamelijke en materiële schade van de andere weggebruikers en van de passagiers in jouw voertuig. De schade aan jouw voertuig en de lichamelijke schade van de bestuurder/BOB is door de gewone BA verzekering bij zo’n ongeval niet gedekt. Ook wanneer je enkel een mini omnium hebt, is deze schade niet gedekt. Wanneer je een full omnium verzekering hebt, wordt de schade aan jouw eigen wagen wél vergoed.

Met een BOB-clausule kan je ervoor zorgen dat jouw autoverzekering de schade aan jouw voertuig dekt bij een ongeval waarbij jouw BOB in fout was. Een dergelijke BOB-clausule kan ook ingeschreven staan in de autoverzekering van jouw BOB: Dan word je door zijn verzekering vergoed voor de schade aan jouw voertuig.

Informeer goed naar de voorwaarden en beperkingen van zo’n clausule vooraleer je een BOB met jouw voertuig laat rijden. De inhoud van de zogenaamde BOB-clausule verschilt immers van verzekeraar tot verzekeraar. 

Werd jouw BOB zelf gekwetst in dit ongeval? Dan kan jouw bestuurdersverzekering soelaas brengen. Na tussenkomst van het ziekenfonds, draagt jouw bestuurdersverzekering de verdere medische kosten van jouw BOB. Ook hier verschillen de voorwaarden en mate van tussenkomst bij de verschillende verzekeraars.

Het blijft dus heel belangrijk om de voorwaarden van je polis grondig na te lezen.