Wat doet de motorolie voor mijn motor?

Zonder motorolie zou je motor al na enkele seconden vastlopen. Motorolie is een zeer vette substantie die er voor zorgt dat de wrijving tussen verschillende delen in de motor vermindert. Rond de bewegende delen vormt de olie een dunne smeerfilm. Deze dunne laag zal er voor zorgen dat onderdelen elkaar niet raken waardoor de slijtage minimaal wordt. Door het verbrandingsproces en door het dagelijkse gebruik van je motor ontstaan er binnen je motor vuildeeltjes. Door de motorolie die in je motor zit, worden deze deeltjes getransporteerd naar de filter van je motor, waar deze vuildeeltjes worden opgevangen. De filter kan niet oneindig veel deeltjes opvangen, de motorolie moet dus vaak genoeg ververst worden om permanente schade aan de motor te vermijden. Het verbrandingsproces genereert niet enkel vuildeeltjes maar ook warmte. Door middel van het gebruik van motorolie kan deze warmte worden verspreid in de motor.

Motorolie bijvullen

De motorolie vervult dus een aantal belangrijke functies voor de motor. Het gebruik van de motor zorgt er voor dat het oliepeil lichtjes kan dalen. De meeste moderne wagens zijn uitgerust met een elektronische melding die geactiveerd wordt wanneer het oliepeil van de wagen het minimumniveau bereikt. Op dat moment is het dus heel belangrijk om snel de olie bij te vullen.

Je kan ook zelf het oliepeil van je wagen controleren door de peilstok uit de motor te halen, hem schoon te vegen en opnieuw in de motor te steken om het niveau van de olie vast te stellen. Doe dit wel steeds bij een koude motor en zorg ervoor dat je auto op een vlakke ondergrond staat.

Welke olie?

Er bestaan verschillende soorten motorolie, elk met een eigen viscositeit, of dichtheid, en met een eigen kwaliteit. Een combinatie van cijfers en letters geeft de viscositeit en dichtheid van de olie aan. Hoe hoger het cijfer, hoe dikker de olie, hoe hoger de letter in het alfabet, hoe hoger de kwaliteit van de motorolie.

In het instructieboekje van je wagen vind je terug welk type olie je moet kopen voor de motor van jouw wagen. Vaak zijn er grote prijsverschillen tussen de verschillende soorten motorolie van de verschillende fabrikanten. Het instructieboekje vermeldt ook hoe vaak de olie moet ververst worden. Voor de levensduur van je motor is het heel belangrijk om het juiste type olie te gebruiken en deze te vervangen volgens de frequentie die in het instructieboekje vermeld is.