De belasting op inverkeerstelling

De belasting op inverkeerstelling (BIV) is een éénmalige belasting die je verplicht moet betalen, zodra je jouw voertuig inschrijft bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV). Zowel nieuwe als tweedehands voertuigen moeten deze belasting betalen. Er worden weliswaar enkele type voertuigen vrijgesteld van deze belasting, maar voor welke type voertuigen is dit nu verplicht? 

  • ​personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen ingeschreven in België;
  • alle luchtvaartuigen die in België worden gebruikt en zijn ingeschreven;
  • jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m. waarvoor een vlaggenbrief door de FOD Mobiliteit werd afgeleverd of waarvoor een dergelijk kentekenbewijs had moeten afgeleverd zijn (vaststelling van gebruik op Belgische wateren).

Ontdek hier onder meer de verschillende tarieven van de BIV en de mogelijke vrijstellingen.


De jaarlijkse verkeersbelasting

De jaarlijkse verkeersbelasting wordt aangerekend aan alle motorrijtuigen die personen en goederen over het land vervoeren. Voor de meeste voertuigen, waaronder ook personenwagens, moet je geen aangifte doen om een rekening van de jaarlijkse verkeersbelasting te ontvangen. Dit gebeurt automatisch wanneer je jouw voertuig inschrijft bij de DIV en dit zowel voor Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Maar wanneer we de berekeningen van de jaarlijkse verkeersbelasting bekijken, duiken de eerste verschillen op tussen de gewesten. Ontdek het hier.

De aanvullende verkeersbelasting

De aanvullende verkeersbelasting werd in het leven geroepen, wanneer de LPG-accijns op elke tankbeurt werd afgeschaft. De aanvullende verkeersbelasting wordt zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië geheven op personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen die gedeeltelijk of geheel op LPG rijden.