​Jaarlijkse verkeersbelasting

De jaarlijkse verkeersbelasting wordt betaald door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een voertuig op de openbare weg gebruikt en die dat voertuig ingeschreven heeft bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Vanaf dit moment ben je belastingplichtig. Je zal in de meeste gevallen automatisch een aanslagbiljet ontvangen in dezelfde maand dat je voertuig ingeschreven is. 

Hoeveel verkeersbelasting moet ik betalen?

Hoe wordt het bedrag van de jaarlijkse verkeersbelasting bepaald? Dit hangt in grote mate af van de plek waar je woont. De jaarlijkse verkeersbelasting wordt namelijk op gewestelijk niveau geregeld. De bevoegdheid ligt in Vlaanderen bij de Vlaamse Belastingdienst, in Brussel bij Brussel Fiscaliteit en in Wallonië bij de Direction générale opérationnelle de la Fiscalité. In de drie gewesten gelden bovendien drie verschillende berekeningen.

Voor de berekening van de verkeersbelasting wordt er een verschil gemaakt tussen een aankoop en een leasing. Een leasing betekent dat je niet de eigenaar van de auto bent, want je huurt de auto privé of zakelijk.

Aankoop van een auto

Er zijn drie factoren die in rekening worden gebracht, als je eigenaar bent van een personenwagen: 

 • ​Het fiscale vermogen: dat is de kracht van de motor uitgedrukt in pk* (paardenkracht) of kW (kilowatt). Hoe hoger het vermogen van de auto, hoe meer belastingen je moet betalen. 
 • De CO2 uitstoot: dit slaat op de hoeveelheid gram CO2 die je voertuig gemiddeld uitstoot bij het verbranden van de brandstof. 
 • De euronorm: Europa heeft de lidstaten regels opgelegd omtrent de toegelaten hoeveelheid schadelijke stoffen die geproduceerd mogen worden door voertuigen. Hoe beter je auto scoort, hoe hoger de euronorm die je krijgt toegewezen, waarbij de recentste auto’s euronorm 6 krijgen. Een hogere euronorm betekent minder verkeersbelasting. 

* Er is een verschil tussen het vermogen van de auto en het fiscale vermogen van de auto. Beiden worden uitgedrukt in pk, maar het fiscale vermogen wordt berekend aan de hand van de cilinderinhoud en vormt de basis voor de berekening van de verkeersbelastingen. De fiscale pk’s bereken je door de cilinderinhoud van de motor, uitgedrukt in cm³, te delen door 200.  

Let op...

Deze berekening geldt voor auto’s die ingeschreven werden bij de DIV vanaf 1 januari 2016. Voor oudere auto’s blijft de berekening dezelfde, namelijk enkel volgens het fiscale vermogen.​

Leasen van een auto

Ook als je een bedrijfswagen gebruikt, moet je verkeersbelasting betalen. Bij het huren van een auto is de berekening van de verkeersbelasting eenvoudiger. Er wordt namelijk enkel naar de fiscale pk’s gekeken. 

Tip

Wil je graag weten wat je jaarlijks aan verkeersbelasting zal moeten betalen? Bereken het hier.

Brussel Fiscaliteit heeft sinds 1 januari 2020 deze bevoegdheid overgenomen van de Federale overheidsdienst Financiën. De berekening van de verkeersbelasting is eenvoudiger geregeld in Brussel. Er wordt enkel gekeken naar het fiscale vermogen en/of de Maximale Toegelaten Massa van de auto. Er geldt wel een extra heffing voor auto’s die uitgerust zijn met een LPG-installatie.  

Tip…

Benieuwd hoeveel de jaarlijkse verkeersbelasting zal bedragen? Raadpleeg hier het overzicht. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De verkeersbelasting wordt geregeld door de Direction générale opérationnelle de la Fiscalité. Zij baseren zich op het fiscale vermogen en/of de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van het voertuig. Als het voertuig (geheel of gedeeltelijk) op LPG rijdt, geldt een extra wegenbelasting.

​Let op...

Voor andere type voertuigen kunnen er andere regels gelden met betrekking tot de berekening van de verkeersbelasting. Bijvoorbeeld voor oldtimers en kampeerwagens betaal je in Vlaanderen jaarlijks een geïndexeerde forfaitaire belasting

Moet ik aangifte doen van mijn voertuig?

Alle motorrijtuigen zijn onderworpen aan de jaarlijkse verkeersbelasting, op enkele uitzonderingen na. Voor de meeste voertuigen moet je geen aangifte doen om een aanslagbiljet van de jaarlijkse verkeersbelasting te ontvangen. Als je jouw auto inschrijft bij de DIV ontvang je dit automatisch. Er zijn weliswaar enkele uitzonderingen op deze regel. 

 • de vrachtauto's + trekker en de tractoren vanaf 12 ton;
 • de autobussen en autocars;
 • de aanhangwagens (< 751 kg) die niet bij de DIV moeten worden ingeschreven maar worden getrokken door een voertuig op naam van een leasingfirma;
 • aanhangwagens voor zweefvliegtuigen;
 • kampeeraanhangwagens en bootaanhangwagens onder de 751 kg;
 • de handelaarsplaat en de B-nummerplaat.​​
 • ​vrachtwagens, trekkers en tractoren van 12 ton of meer;
 • autobussen en touringcars;
 • aanhangwagens voor zweefvliegtuigen;
 • een handelaarsplaat of een proefrittenplaat;
 • lijk- en takelwagens.
 • ​bussen, touringcars en vrachtwagens;
 • trekkers, aanhangwagens en opleggers met een maximaal toegelaten massa (MTM) > 3.500 kg;
 • aanhangwagens die niet in de DIV zijn ingeschreven (MMA≤750 kg); 
 • alle voertuigen met een speciale Belgische inschrijving (dealer, test, ...).​

Hoe doe ik aangifte om het aanslagbiljet van de jaarlijkse verkeersbelasting te ontvangen?

Op de website van Brussel Fiscaliteit kan je gemakkelijk online aangifte doen van jouw voertuig via deze link.  

Je kan snel en gemakkelijk aangifte doen van jouw voertuig bij de Waalse belastingadministratie via het online formulier. Er is ook een versie beschikbaar die je hier kan downloaden. Om deze voertuigen te kunnen controleren, wordt er een teken aangebracht aan het voertuig.  

Let op…

Het is belangrijk dat je de nodige aangifte doet vooraleer je je op de openbare weg begeeft.

Wie moet geen verkeersbelasting betalen?

 • ​Voertuigen die 100% elektrisch zijn of 100% op waterstof rijden. 
 • Oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van ten minste 60%. Deze personen hebben een attest ontvangen door de Federale Pensioendienst of door een andere bevoegde overheid. 
 • Het persoonlijk vervoermiddel van een persoon met een handicap en deze persoon is de eigenaar van het voertuig. 
 • het persoonlijk vervoermiddel van personen met een handicap;
 • taxi’s;
 • landbouwvoertuigen;
 • voertuigen met een proefrittenplaat;
 • de volledige lijst met vrijgestelde voertuigen vind je hier.  
 • voertuigen die worden gebruikt voor het openbaar vervoer van personen;
 • testvoertuigen (speciale testplaat);
 • landbouwvoertuigen;
 • taxi's en huurauto's met chauffeur;
 • de volledige lijst met vrijgestelde voertuigen vind je hier.​

Wat als ik mijn verkeersbelasting niet betaal?

Op het aanslagbiljet staat de uiterlijke betaaldatum vermeld. Niet betalen wordt bestraft met nalatigheidsinteresten en herinneringen. In laatste instantie schakelt men een gerechtsdeurwaarder in. Ze beschikken over een aantal mogelijkheden om schuld in te lossen, waaronder beslag leggen op loon, vakantiegeld etc.. Bij politiecontroles worden slimme camera’s ingezet om te achterhalen of je jouw verkeersbelasting hebt betaald. De politie kan dan tot onmiddellijke inning overgaan. Heb je het momenteel financieel moeilijk? Na het ontvangen van elk aanslagbiljet kan je een afbetalingsregeling treffen. 

Betaal je jouw jaarlijkse verkeersbelasting niet? Je riskeert een administratieve boete van €50. Ook kosten verbonden aan herinneringsbrieven kunnen aan jou doorgestuurd worden. Als betalingsmoeilijkheden aan de oorzaak zouden liggen, dan is mogelijk om een afbetalingsplan op te stellen in overeenkomst met Brussel Fiscaliteit. Je mailt hiervoor naar info.fiscaliteit@fisc.brussel.

Op je aanslagbrief staat zowel het bedrag als de uiterlijke betaaldatum vermeld. Een inbreuk op de betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting heeft een administratieve boete tot gevolg die varieert van €5 tot €1.250. Als je jouw jaarlijkse verkeersbelasting laattijdig betaalt, krijg je in eerste instantie een herinnering gestuurd met een administratieve boete van €25. De politie kan bij controle zwaardere boetes opleggen. De bedragen zijn afhankelijk van de inbreuk en of het om een wederkerende overtreding gaat. Raadpleeg hier de verschillende sancties. Daarnaast kunnen ze tot een onmiddellijke inning overgaan met een mobiele betaalterminal. Kan je niet betalen? Het voertuig kan dan in beslag genomen worden. Je krijgt 96 uur (4 dagen) de tijd om te betalen vooraleer de rechtbank een verkoop van je voertuig beveelt. 

Wat als ik mijn auto van de hand doe?

Als je jouw wagen verkoopt of om een andere reden afstand doet van je wagen, moet je ook geen verkeersbelasting meer betalen. Laat je nummerplaat schrappen, want op die manier wordt de belastingdienst automatisch op de hoogte gesteld. Eventueel te veel betaalde bedragen worden teruggestort. Schaf je wel nog een nieuwe auto aan? Het financieel verschil wordt verrekend.  

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.