Wat is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto?

Elk gemotoriseerd voertuig moet minstens een BA-verzekering afsluiten. Tenminste als dat voertuig ingeschreven is bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) en zich op de openbare weg begeeft. Voor een auto die enkel in de garage blijft staan, heb je dus geen autoverzekering nodig. 

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto verzekert iedere bestuurder tegen schade aan derden. Het geldt in situaties waarbij je zelf in fout bent en de tegenpartij schade heeft geleden. Zowel materiële als lichamelijke schade aan derden wordt vergoed. Lichamelijke schade kent geen vergoedingsgrens en het minimumbedrag voor materiële schade bedraagt 100 miljoen euro. Je verzekeraar kan dus nog hogere bedragen hebben bepaald in de polis. De schade aan je eigen auto is door deze verzekering niet gedekt. 

Waarom is een BA-autoverzekering verplicht?

Het is wettelijk verplicht om een BA-verzekering voor je auto af te sluiten in ons land. De kosten van een ongeval kunnen namelijk hoog oplopen. Dankzij deze verzekering moet je de kosten van de schade aan derden niet uit je eigen portemonnee betalen. Het is je verzekeraar die de kosten vergoedt als je verantwoordelijk bent voor de schade.

Wie valt er onder de waarborg van een BA-auto?

Wie is er gedekt als er schade zou zijn aan iemands auto? Jij bent de eigenaar van je auto dus je bent gedekt, maar er kan ook iemand anders met je auto gereden hebben. Volgende partijen kunnen op de dekking van de BA rekenen:

 • de eigenaar van de auto;
 • de verzekeringnemer;
 • een bestuurder die de auto leent, ook beroepsmatig mogelijk; 
 • de passagiers. 


Bij het openen van het portier raakt een van je passagiers een geparkeerde auto. Er zit een kras op de achterdeur van de geparkeerde auto. De BA-verzekering dekt deze schade.

Welke waarborgen omvat een BA-verzekering?

Er zijn drie dekkingen waaruit je kan kiezen. De ene geeft een ruimere dekking dan de andere. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende waarborgen bij elke verzekering. Afhankelijk van de verzekeraar kunnen er kleine verschillen zijn. In de polisvoorwaarden van de verzekeraar vind je de specificaties terug.


Oorzaak van de schade BA BA + mini omnium BA + full omnium
Lichamelijke en materiële schade aan derden x x x
Brandschade x x
Diefstal x x
Glasbreuk x x
Aanrijding met dieren x x
Natuurkrachten zoals storm, hagelbuien etc. x x
Eigen materiële schade x

Wanneer kies ik het best voor een BA-autoverzekering?

Een BA-verzekering geeft de kleinste dekking, maar soms kan dit volstaan. Uiteraard ben je vrij om zelf te beslissing welke waarborg je verkiest. We geven je toch graag enkele situaties mee wanneer een BA-verzekering toch een verstandige keuze is.

Voorbeeld 1: Je auto heeft zijn beste jaren gekend dus de werkelijke waarde is laag. Als je schade maakt aan je eigen auto dan is dit niet gedekt met een BA-verzekering. Een full omnium vergoedt wel de kosten van de schade aan je eigen auto, maar als de kosten van de schade hoger zijn dan de werkelijke waarde dan zal je auto niet meer hersteld worden. In dat geval wordt de werkelijke waarde van je auto uitbetaald. Voor oudere auto’s is het dus verstandig om een BA-verzekering af te sluiten.

Voorbeeld 2: Neem je enkel de auto om naar de bakker te gaan? Rijd je maar gemiddeld zo'n 8.000 kilometer per jaar? De kans dat je een ongeluk krijgt bestaat nog steeds, maar wordt wel aanzienlijk kleiner. Hoe vaker je de baan op gaat, hoe groter de kans op een ongeval. Voor sporadische bestuurders kan een BA-verzekering voldoende zijn.

Voor welke gemotoriseerde voertuigen is een BA verplicht?

Als het voertuig aangedreven wordt door een mechanische kracht is een BA-verzekering verplicht. Daarnaast moet het voertuig een snelheid van 25km/u overschrijden. Als het gemotoriseerd voertuig, bijvoorbeeld een elektrische fiets, niet sneller gaat dan 25km/u dan is een BA niet verplicht.


Voertuig BA verplicht BA niet verplicht
Auto x
Aanhangwagens en caravans < 750kg x
Motor en bromfiets klasse A x
Elektrische fiets > 25km/u x
Elektrische rolstoel voor mindervalide personen > 25km/u x
Quad x
Segway, monowheel, hoverboards x
Steps en skateboards x


Voor aanhangwagens is er een onderscheid te maken tussen aanhangwagens die gekoppeld zijn en aanhangwagens die niet gekoppeld zijn. Enkel voor aanhangwagens die gekoppeld zijn en 750 kg niet overschrijden, moet je geen extra BA-verzekering afsluiten, omdat ze al verzekerd zijn via de BA van het trekkend voertuig.

Overtredingen waarbij de verzekeraar de kosten van de schade terugeist

In sommige gevallen kan je geen aanspraak maken op je BA-verzekering. Als de kosten dan vergoed worden door de BA-verzekeraar kan je verzekeraar deze terugvorderen. Dit wordt ook wel het verhaalsrecht genoemd en dit kan volledig of beperkt zijn.

Situaties waarop het verhaalsrecht van toepassing is

 • Opzettelijk een ongeval veroorzaken.
 • Opzettelijk verzwijgen of fout meedelen van gegevens bij het sluiten van het contract of in de loop van de overeenkomst. Bijvoorbeeld: de hoofdbestuurder is eigenlijk iemand anders dan aangegeven. 
 • Niet betalen van de premie.
 • Opzettelijk verzwijgen of fout mededelen van het risico. Bijvoorbeeld: je hebt niet meegedeeld dat je een strafblad hebt. 
 • Een ongeval veroorzaken in dronken toestand of door intoxicatie van drugs of medicijnen. 
 • Een bepaalde noodzakelijke handeling niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld: je keuringsbewijs is verlopen en je veroorzaakt een ongeval. 
 • Dader of medeplichtige aan het misbruik van vertrouwen, oplichting of verduistering. Bijvoorbeeld: een gehuurd voertuig wordt niet tijdig binnengebracht en je veroorzaakt een ongeluk. 
 • Schade tijdens een wedstrijd waarvoor je de toestemming niet had. 
 • Te veel passagiers in de wagen. 
 • De passagiers die niet op een correcte manier plaatsnemen. Bijvoorbeeld: in de koffer van de auto. 
 • Niet voldoen aan de minimumleeftijd.
 • Geen geldig rijbewijs hebben.
 • Het rijverbod of andere beperking niet naleven.

Bedragen die kunnen verhaald worden

 • Voor bedragen tot €11.000 geldt volledig verhaalsrecht. 
 • Bij bedragen hoger dan €11.000 wordt er de helft van het gedeelte dat meer is dan €11.000 bijgeteld. Bijvoorbeeld: het schadebedrag bedraagt €25.000, daarvan zal €11.000 + (€25.000- €11.000) / 2 = €18.000 betaald moeten worden.

Er is weliswaar een maximumbedrag bepaald van €31.000. Als het ongeval opzettelijk veroorzaakt is dan geldt er een volledig verhaalsrecht en geldt de beperking van €31.000 niet.​