Wat is een kleine omniumverzekering?

Een kleine omnium, ook wel mini omnium genoemd, is niet verplicht. Het is een autoverzekering die een ruimere dekking biedt dan de verplichte BA-verzekering. Bovenop de schade aan derden vergoedt de kleine omnium ook schade aan je eigen auto. Het betreft enkel de schade waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent. Hier moet een kanttekening bijgezet worden. Bij gebeurtenissen als diefstal en vandalisme moet je aangifte doen bij de politie anders wordt de schade niet vergoed.

Welke dekkingen geeft de mini omniumverzekering?

Onderstaande tabel geeft een duidelijk overzicht van welke schade vergoed wordt door de mini omnium in vergelijking tot andere dekkingen. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen verzekeraars voor wat betreft deze dekking, maar dan staat dit vermeld in de polisvoorwaarden. Sommige verzekeraars bieden de waarborgen van de kleine omnium ook apart aan.


Oorzaak van de schade BA BA + mini omnium BA + full omnium
Lichamelijke en materiële schade aan derden x x x
Brandschade x x
Diefstal x x
Glasbreuk x x
Aanrijding met dieren x x
Natuurkrachten zoals storm, hagelbuien etc. x x
Eigen materiële schade x

De waarborgen: wat houden ze in?

We geven je een gedetailleerd overzicht van de verschillende waarborgen. Op die manier weet je wat de verzekeringswetgeving voorschrijft en wat bij de meeste verzekeraars vergoed wordt. 

Brand

 • Een gedeeltelijke of volledige vernieling door brand.
 • Schade veroorzaakt door brand, bliksem, een ontploffing of kortsluiting.
 • Ook schade door het blussen wordt vergoed.

Diefstal

 • De diefstal van de auto of delen ervan.
 • De beschadiging ten gevolge van een diefstal.
 • De kosten van sloten die vervangen moeten worden.

Als je auto wordt gestolen dan wordt dit beschouwd als economisch totaal verlies. In dat geval wordt ofwel de marktwaarde/werkelijke waarde ofwel de aangenomen waarde van je auto vergoed.

Glasbreuk

 • Breken, barsten of springen van glas.
 • Het betreft de voorruit, zijruiten, achterruit en glazen dak.
 • De spiegels en het glas van koplampen zijn vaak niet gedekt. 
 • De oorzaak is meestal niet van belang. 

Natuurkrachten 

 • Enkel dekking tegen natuurkrachten die opgesomd staan in het contract.
 • Vaak schade door hagel, storm, overstromingen, aardbevingen, lawines of vallende brokstukken en vulkaanuitbarstingen.

Aanrijding met dieren

 • Hier gaat het om een aanrijding met dieren, soms zijn enkel huisdieren vermeld. ​

Wanneer kies je best voor een mini omniumverzekering?

Is de kans groot dat je met bovenstaande situaties geconfronteerd wordt, dan kies je best voor een kleine omnium. Onderstaande voorbeeldsituaties illustreren dit. 

Peter woont in een bosrijk gebied waar regelmatig herten te bewonderen zijn. Regelmatig heeft hij al zo een hert over de weg zien huppelen, daarom heeft Peter een kleine omnium afgesloten. Als er een spijtige aanrijding met een hert zou plaatsvinden dan is hij verzekerd.

In ons Belgenlandje durft het weleens serieus te stormen. De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met felle rukwinden. Als er daardoor bijvoorbeeld een dakpan op je auto terechtkomt dan dekt de kleine omnium deze schade. 

Aisha gaat een weekendje weg met vriendinnen en ze besluiten om te carpoolen. Het centrale ontmoetingspunt is Brussel dus ze laat haar auto ergens achter op een verlaten parking. Wanneer ze terugkomt, ziet ze dat er ingebroken is in haar wagen. Aisha kan ervan op aan dat haar de schade wordt vergoed.

Voor splinternieuwe auto’s wordt een full omnium aangeraden. ​

Hoeveel bedraagt de vergoeding bij een mini omnium?

Het is de effectieve kost van de schade die wordt vergoed. Wanneer de schade echter zo groot is dat deze de waarde van je auto overstijgt, wordt er een andere regeling getroffen. Ofwel wordt dan de ’werkelijke waarde’ of de ‘overeengekomen waarde’ uitgekeerd.

Werkelijke waarde/marktwaarde: Het betreft de waarde van je auto vóór de schade, bepaald door een expert. Er wordt rekening gehouden met volgende eigenschappen: de ouderdom van het voertuig, het aantal kilometers en de referentiewaarde op de markt.

Aangenomen waarde: Er wordt een maximumwaarde bepaald in de overeenkomst met de verzekeraar. Dit bedrag komt meestal overeen met de cataloguswaarde, maar dan verminderd met een percentage gebaseerd op de ouderdom van het voertuig.* Vind hier meer info omtrent het afsluiten via Independer