Cataloguswaarde: wat is dat?

De prijs van een nieuwe auto, inclusief accessoires en optiepakketten, vormt de cataloguswaarde of de catalogusprijs. De eventuele kortingen op de prijs van de nieuwe auto worden niet in rekening gebracht.

Waarom catalogusprijs auto opzoeken?

Het is belangrijk om een idee te hebben over de waarde van je auto. Dit geldt in een aantal situaties waaronder:

​Afsluiten* van een autoverzekering

Bij een BA-verzekering wordt er nooit rekening gehouden met de cataloguswaarde. Enkel bij een omnium wordt deze waardebepaling gebruikt. De BA vergoedt namelijk niet de eigen materiële schade, dus kan je met een BA-verzekering nooit de cataloguswaarde vergoed krijgen. Tenzij het gaat om een ongeval waarbij een derde verantwoordelijk is voor de schade. Maar dan zal gekeken worden naar de dagwaarde om je schadevergoeding te bepalen. 

Bij een omniumverzekering zal je verzekeraar onder andere kijken naar de waarde van je auto om de prijs van je autoverzekering te kunnen bepalen. Bij het afsluiten van deze verzekering verzeker je best de werkelijke waarde van je auto. In het geval van een nieuwe auto is dit dus de cataloguswaarde. Ben je onderverzekerd? Je verzekeraar past de evenredigheidsregel toe. Er wordt rekening gehouden met de werkelijke waarde, maar de vergoeding van de schade zal nog steeds in je nadeel zijn. Hieronder een voorbeeld van de evenredigheidsregel.

Josephe heeft zijn prachtige rode cabrio BMW Z4 full omnium verzekerd voor €21.000, wat maar de helft van de cataloguswaarde was op moment van aanschaf. Op die manier krijgt Josephe een goedkopere premie. Hij heeft op één van zijn plezierritten een ongeval veroorzaakt waarvan de kosten €8.000 bedragen. Zijn verzekeraar past de evenredigheidsregel toe. De vergoeding van de schade zal niet €8.000 zijn, maar 8.000 x (21.000/42.000) = €4.000.

De vergoeding van een nieuwe auto bij perte totale

Zijn de kosten van de schade aan je auto hoger dan de waarde van je auto? Dan wordt de auto perte totale verklaard (ook wel totaal verlies genoemd). Heel spijtig, zeker als je auto nieuw is. Met een grote omnium kan je ervan op aan dat je wordt vergoed. Bij de kleine omnium hangt het af van de oorzaak van de schade.

Je kan op twee manier de vergoeding van perte totale ontvangen: via de overeengekomen waarde of via de marktwaarde. Is je auto nog nieuw, dan word je vergoed volgens de overeengekomen waarde. Dat is meestal de cataloguswaarde, verminderd met een percentage dat in verhouding staat tot de slijtage van het voertuig. Onderstaand voorbeeld geeft verduidelijking.

Lian was het slachtoffer van een kettingbotsing. Zijn auto die 4 maand oud was, is perte totale verklaard. In zijn verzekeringsovereenkomst staat dat hij in dat geval de overeengekomen waarde krijgt vergoed. Met andere woorden hij krijgt de cataloguswaarde vergoed zonder afschrijving volgens de ouderdom van het voertuig. In zijn geval vindt de afschrijving pas plaats vanaf 6 maanden na aankoop van een nieuwe auto.

Waar cataloguswaarde auto opzoeken?

Er zijn enkele sites die lijsten met de cataloguswaarde van auto’s ter beschikking stellen, zodat iedereen de catalogusprijs van zijn auto kan opzoeken. Bijvoorbeeld op de website van FEBIAC (Belgische- en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie) kan je heel gemakkelijk het merk, het model en andere kenmerken van je auto ingeven. Aan de hand daarvan kan je onder meer de nieuwprijs, de maandelijkse CO2 bijdragen en de jaarlijkse verkeersbelasting opzoeken. FEBIAC is een betrouwbare organisatie die de constructeurs en invoerders van vervoersmiddelen op de Belgische en Luxemburgse wegen vertegenwegenwoordigt.

Cataloguswaarde vs. marktwaarde: wat is het verschil?

Er is 1 groot verschil, namelijk de leeftijd van de auto waarop de waardebepaling is gebaseerd. Bij de cataloguswaarde wordt gekeken naar de nieuwprijs. Om de marktwaarde te berekenen wordt gekeken naar de leeftijd van de auto. Als je auto al enkele jaren oud is dan kan je natuurlijk niet de waarde bepalen aan de hand van de nieuwprijs. Je moet namelijk rekening houden met de slijtage van je auto. Er zijn verschillende partijen die de marktwaarde van je auto berekenen. Kijk hier voor meer informatie over de marktwaarde. * Vind hier meer info omtrent het afsluiten via Independer