Veel studenten zijn nog naarstig op zoek naar een kot, nu het volgende academiejaar in zicht komt en er kotschaarste heerst. Heb je een optrekje gevonden, zijn er echter niet zoveel jongeren die eraan denken om meteen ook de verzekering voor hun kot in orde te brengen. Hoe zit dat precies in elkaar? Moet je een studentenkot apart verzekeren? We maken je wegwijs.

Een leuke en comfortabele studentenkamer vinden is één ding, ze correct verzekeren is een andere zaak. Voor een studentenkot geldt hetzelfde als voor een huurwoning: niet alleen de eigenaar, maar ook de huurder moet ervoor zorgen dat hij een woonverzekering (in de volksmond: een brandverzekering) heeft. Net als bij de huur van een woning moet een studentenverblijf verzekerd zijn tegen eventuele schade. 

Stel: je dochter laat per ongeluk de kraan van de gootsteen openstaan voor ze gehaast naar de les rent. De gootsteen loopt over, en de schade is aanzienlijk. Niet alleen de vloer van haar kamer maar ook het plafond van haar onderbuurman is beschadigd. Als huurder is ze aansprakelijk voor de schade, en dus is het belangrijk dat ze een goede woonverzekering ‘huuraansprakelijkheid’ heeft.

Welke verzekeringen moet je afsluiten?

• Als je studerende kind op kot zit maar nog bij jou gedomicilieerd is, is het simpel. Het studentenkot van je zoon of dochter is bij de meeste verzekeraars automatisch gedekt door de woonverzekering van de ouder(s), zonder meerkost. Check voor de zekerheid wel even wat jouw polis woonverzekering precies inhoudt.
• Is je zoon of dochter niet meer gedomicilieerd bij je thuis, dan moet hij of zij zelf een woonverzekering ‘huurdersaansprakelijkheid’ afsluiten. Die dekt veel meer dan enkel brandschade. Zo’n verzekering voor particulieren vergoedt minimaal de schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw. Daarnaast ben je bijkomend verzekerd tegen stormschade en natuurrampen.

De meeste brandverzekeringen breiden de basiswaarborgen in de polis uit. Zo wordt ook vaak glasschade, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen gedekt. Ook waterschade door een breuk van de leidingen, het overlopen van dakgoten of insijpelen van water door het dak staan vaak als uitbreiding in de waarborg.

En hoe verzeker je de inboedel?

Ook voor een studentenkot is het belangrijk dat de inboedel goed verzekerd is. Check dus even of je eigen woonverzekering ook je inboedel dekt in geval van schade, en of de inboedel in het studentenkot van de kinderen eveneens gedekt is.

Is je zoon of dochter niet meer gedomicilieerd op jouw adres, dan moet hij of zij zoals gezegd een eigen woonverzekering afsluiten voor het studentenkot. Die kan je best uitgebreiden met een inboedelverzekering. Die dekt de inboedel en persoonlijke spullen in het studentenkot in geval van schade, zoals bij brand, storm, hagel, water en natuurrampen zoals een aardbeving en overstroming. Een inboedelverzekering is niet wettelijk verplicht voor huurders, in tegenstelling tot een verzekering tegen schade aan het gebouw. Maar toch is het een must, want bij schade door brand of water lopen de kosten snel op.

Wat in geval van inbraak?

De brandverzekering kan nog uitgebreid worden met een waarborg inbraak of diefstal. Niet overbodig op een kot, waar vaak laptops en tablets tot het standaardpatrimonium behoren. Die waarborg verzekert niet alleen de spullen die gestolen worden op het studentenkot, maar ook de schade als gevolg van de inbraak.

Hoe zit het met de burgerlijke aansprakelijkheid?

Net zoals je thuis een BA Familiale verzekering hebt voor de schade die jij of je kinderen veroorzaken aan derden, kan ook de huurder van een studentenkot aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt aan een kotgenoot. Is je kind nog bij je gedomicilieerd en heb je thuis een BA Familiale verzekering, dan geldt die dekking ook voor je student op kot. Is dat niet het geval, dan kunnen je studerende kinderen best een eigen BA Familiale verzekering afsluiten.

Vergelijk verzekeringen

Hoeveel betaal je voor een huurdersverzekering inclusief een inboedelverzekering? Wat kost de aanvullende dekking diefstal? Met Independer.be vergelijk je makkelijk het aanbod van verzekeraars. In een oogopslag zie je ook wat de bijkomende dekkingen je kosten.

Geef een reactie

Lees onze huisregels.

Independer blog