Welkom op het Independer Weblog en het Independer Forum! We zijn blij met jouw deelname aan ons platform en we verwelkomen iedere reactie. Alle bijdragen zijn welkom en we willen graag zoveel mogelijk mensen helpen met hun vragen. Wij hebben als uitgangspunt dat we geen reacties willen verwijderen. Wel hebben we onderstaande regels opgesteld. Door op ons weblog te reageren, ga je akkoord met onze huisregels. Huisregels
  • Anonieme reacties zijn niet toegestaan. Je moet reageren met je echte naam en een geldig e-mailadres.
  • Houd het netjes en wees beleefd naar elkaar. Dat houdt dus in: niet schelden of vloeken en geen taal gebruiken die als bedreigend of racistisch over zou kunnen komen.
  • Niet schreeuwen. Gebruik geen woorden of zinnen die alleen uit hoofdletters bestaan in je tekst.
  • Houd je aan het onderwerp.
  • Niet trollen. Verander je identiteit niet in één discussie.
  • Vermeld geen persoonlijke gegevens in je reactie, zoals je telefoonnummer of polisnummer. Als je een specifieke vraag hebt waarvoor het nodig is persoonlijke gegevens te gebruiken, kun je beter contact opnemen met onze klantenservice.
  • Als je een link gebruikt moet die iets toevoegen aan de discussie. Zoniet, kunnen wij besluiten de link te verwijderen.
  • Toon geen reclame-uitingen in je reactie.
Reacties die hier niet aan voldoen kunnen wij verwijderen.
Independer blog