Waarom een aanvullende verzekering nemen?

Door aanvullende verzekeringen aan je brandverzekering toe te voegen, zorg je ervoor dat je nog extra risico’s verzekert, die niet zijn opgenomen in je brandverzekering. Zo kan je kiezen voor een rechtsbijstandsverzekering, diefstalverzekering en familiale verzekering. 

Rechtsbijstandsverzekering

Je hebt schade geleden of schade veroorzaakt. Een rechtsbijstandsverzekering zal je administratief en juridisch bijstaan wanneer er sprake is van een conflict bij een schadegeval. De administratieve en juridische kosten bij een conflict worden vergoed. Er kunnen verschillen zijn in de mate van tussenkomst door de verzekeraar. Je bent steeds vrij om de advocaat van jouw keuze in te schakelen om je belangen te verdedigen. In welke gevallen en voor welke bedragen de rechtsbijstandsverzekering tussenkomt, is vermeld in de algemene voorwaarden van het contract. 

Diefstalverzekering

Schade door (poging tot) inbraak is niet standaard in de huurdersaansprakelijkheidsverzekering voorzien. Met de aanvullende diefstalverzekering kan je ook deze schade verzekeren. Tenminste, als je ook je inboedel verzekerd hebt. 

Als er in je woning wordt ingebroken, of er is een poging tot inbraak geweest, dan vergoedt de diefstalverzekering de gestolen spullen, en goederen die beschadigd zijn na de (poging tot) inbraak. Bovendien is de vervanging van geforceerde sloten vaak ook voorzien, soms onder bepaalde omstandigheden. 

Familiale verzekering

De familiale verzekering dekt de schade die jij, een gezinslid of jouw huisdier toebrengt aan derden. Deze verzekering vergoedt zowel de materiële als lichamelijke schade van het slachtoffer. Zoals de naam al doet vermoeden is deze verzekering enkel van toepassing in de privésfeer. Ze is niet wettelijk verplicht, maar wel ten zeerste aangeraden.