De standaardprocedure bij opzeg van een brandverzekering

Een brandverzekering wordt afgesloten voor een jaar. De vervaldatum van het verzekeringscontract ligt dus één jaar na de begindatum. Doe je niets, dan wordt de verzekering stilzwijgend verlengd. Wil je je verzekering opzeggen, dan moet je minstens drie maanden voor de vervaldatum van je contract een opzegbrief aangetekend naar je huidige verzekeraar sturen. Ben je te laat met het versturen van je opzegbrief, dan ben je opnieuw een jaar gebonden aan je huidige verzekeraar. 

In bepaalde gevallen kan je de verzekering opzeggen zonder dat je rekening moet houden met de vervaldatum van je contract.

Bijzondere situaties: je brandverzekering stopt onmiddellijk

Soms moet je geen rekening houden met de vervaldag van je brandverzekering om je contract sneller stop te zetten.

Nieuwe verzekering afgesloten

Na het afsluiten van een brandverzekering, krijg je 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan je dus je nieuwe brandverzekering opzeggen.

Een tariefwijziging

De verzekeraar is verplicht om je schriftelijk te verwittigen als het tarief van je brandverzekering wijzigt. Bij een tariefwijziging heb je het recht om je contract op te zeggen, binnen de maand, of binnen de 3 maanden na de melding van de tariefwijziging (dit staat vermeld in de brief). De opzegtermijn bedraagt 1 maand.

Na een schadegeval

Na de afhandeling van een schadegeval door de verzekeraar kan je je brandverzekering opzeggen. Je hebt één maand de tijd na ontvangst van het regelingsvoorstel om de polis te annuleren. Ook als de verzekeraar je heeft laten weten dat hij niet tussenkomt in de schade, heb je een maand de tijd om de brandverzekering stop te zetten.

Wijziging van het risico

Een wijziging van het risico is ook een reden om je polis onmiddellijk stop te zetten. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

  • Je huurde een appartement en je hebt een woning gekocht: je kan je huurdersaansprakelijkheidsverzekering stop zetten op de dag dat je huurcontract eindigt en de brandverzekering voor je woning als eigenaar laten starten op de datum dat de aankoopakte verleden wordt. Ook de verzekering van je inboedel kan je annuleren op je oude adres en je inboedel verzekeren op je nieuwe adres vanaf de dag van je verhuis. 
  • Je verkoopt je woning om in te trekken bij je partner: je kan de brandverzekering van je woning en inboedel annuleren vanaf de dag dat de verkoopakte verleden wordt. Jouw spullen zijn automatisch verzekerd in de woonverzekering van je partner. Heb je echter heel waardevolle bezittingen zoals bijvoorbeeld een kunstwerk, dan moet je dit wel aan de verzekeraar melden. Mogelijk wordt de waarde van het werk dan apart vermeld in de polis, na schatting door een expert. 
  • Je hebt je woning verkocht en een andere gekocht: je kan de brandverzekering voor het gebouw laten schrappen vanaf de dag van het verlijden van de verkoopakte van je oude woning en de nieuwe verzekering laten starten op de dag van het verlijden van de aankoopakte. De verzekering van de inboedel gaat van het oude naar het nieuwe adres over op de dag van de verhuis. ​

Elke wijziging in je situatie is met andere woorden een reden om brandverzekeringen te vergelijken en naar een andere verzekeraar over te stappen als je een beter aanbod gevonden hebt.

Opzegbrief

Je moet je opzegbrief ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag aangetekend naar de verzekeraar opsturen. De vervaldatum van je polis staat vermeld in de bijzondere voorwaarden. Je kan onze opzegbrief personaliseren, of zelf een brief opstellen waarin minstens de volgende elementen staan:

  • ​je naam en familienaam, je adres en de datum 
  • het adres van het verzekerde onroerend goed 
  • het polisnummer van je brandverzekering 
  • de jaarlijkse vervaldag 
  • de aanvraag tot stopzetting van de brandverzekering 
  • de reden van opzeg 
  • je handtekening