Prijsbepaling brandverzekering

De prijs van een brandverzekering wordt bepaald door de waarde van het gebouw en de inboedel die verzekerd moeten worden.

Een eigenaar van een woning zal bij schade zijn woning willen laten herstellen in de oorspronkelijke staat. Hij moet zich dus verzekeren in nieuwwaarde. Om de verzekerde waarde van het onroerend goed te berekenen, zal de verzekeraar een evaluatierooster gebruiken. Dit is een vragenlijst over de woning. Gaat het over een rijwoning, een halfopen of open bebouwing, is het een traditionele constructie of een houtskeletbouw, hoeveel slaapkamers zijn er in de woning enz. Op basis van dit evaluatierooster bepaalt de verzekeraar de te verzekeren waarde. 

Een huurder verzekert zijn aansprakelijkheid voor de schade die hij zou veroorzaken en aan de verhuurder moet vergoeden. Er wordt rekening gehouden met de slijtage (door verzekeraars “vetusteit” genoemd) van het gehuurde pand. Hij zal zich dus verzekeren in werkelijke waarde. Hiervoor bepaalt de verzekeraar meestal de verzekerde waarde op basis van de huurprijs.

De prijs van een brandverzekering gebouw

De premie van een brandverzekering voor het gebouw wordt bepaald door een aantal factoren. Welke invloed deze factoren hebben, kan verschillen per verzekeraar. 

  • De risico’s van het gebouw: sommige bouwmaterialen zijn meer vatbaar voor brand dan andere. Hoe meer hout er in de woning verwerkt is, hoe groter het risico op ernstige schade bij een brand. 
  • De verzekerde waarde van het gebouw: schade aan een kleine rijwoning is goedkoper om te herstellen dan schade aan een grote villa. Een marmeren vloer kost meer dan een keramische tegel. De afwerking van het gebouw speelt dus ook een rol in de bepaling van de premie. 
  • De aanvullende of facultatieve waarborgen: kies je ervoor om je tegen inbraak te verzekeren, dan zal de prijs van je brandverzekering stijgen. 
  • De ligging van het gebouw: woon je in een gebied met een hoog risico op overstroming, dan is de kans op schade groter. Het eigen risico: dit is het bedrag dat je bij schade steeds zelf betaalt. 
  • Het eigen risico, of vrijstelling, is niet bij elke verzekeraar hetzelfde. Ben je bereid om bij schade meer te betalen en kies je voor een hogere vrijstelling, dan zal de premie van de brandverzekering lager zijn. 
  • Professioneel gebruik van de woning: een gebouw voor professioneel gebruik is meestal duurder om te verzekeren.

De prijs van een brandverzekering inboedel

De premie voor de brandverzekering van een inboedel kan op drie manieren berekend worden: 

  • Op basis van de waarde van het duurste voorwerp in huis 
  • Op basis van je eigen schatting 
  • Een percentage van de waarde van het gebouw 

Gebruikt de verzekeraar een evaluatierooster, dan berekent hij de prijs voor de verzekering van de inboedel aan de hand van een percentage van de waarde van het gebouw. Op deze manier ben je nooit onderverzekerd en wordt er dus nooit een evenredigheidsregel toegepast. 

Bepaal je zelf de waarde van de inboedel, dan bestaat het risico dat je deze te laag inschat en dus onderverzekerd bent. Bij een schadegeval zal je dus niet de volledige schade vergoed krijgen.

Hoeveel kost jouw brandverzekering?

Wil je graag weten wat een brandverzekering voor jouw woning kost? Maak een vergelijking via Independer en je krijgt een persoonlijk overzicht met de prijsaanbieding van verschillende verzekeraars.