Prijs-kwaliteitsscore

Naast de prijs zijn er 4 andere factoren die Independer in acht neemt om een prijs-kwaliteitsscore te berekenen per verzekering. De polisvoorwaarden, de franchise, het klantcijfer en het afsluitgemak zijn minstens even belangrijk bij het afsluiten van een brandverzekering. Al deze factoren worden in een formule gegoten die de prijs-kwaliteitsscore bepaalt. Op die manier wordt een objectief cijfer toegekend aan elke verzekering en zie je in een oogwenk welke verzekering voor jou de meest interessante is.

De prijs

Uiteraard wil je de goedkoopste woonverzekering afsluiten aan de beste polisvoorwaarden. De premie van een brandverzekering wordt berekend aan de hand van verschillende elementen, waaronder de ligging en het gebruik van het gebouw, de verzekerde waarde enz. Op basis van die gegevens kunnen we een overzicht tonen, waarbij je kan selecteren om de goedkoopste premie bovenaan te laten verschijnen. We tonen je de premie die je zal betalen, inclusief taksen.

De polisvoorwaarden 

De polisvoorwaarden bij de verschillende verzekeraars zijn niet noodzakelijk identiek. Aan de hand van 14 relevantie categorieën worden de polisvoorwaarden beoordeeld. Er worden zaken onderzocht zoals: “Is rook- of roetschade verzekerd?” Of “Is er een vergoeding voor een tijdelijke woning wanneer een woning na brand onbewoonbaar is verklaard?” In onze simulatie kan je de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken.

De franchise 

De franchise, of vrijstelling, is een afgesproken bedrag dat je uit eigen zak betaalt bij schade. De franchise bepaalt mee de hoogte van je premie. Hoe hoger de franchise, hoe lager de premie.

Klantcijfer 

Het klantcijfer is de waardering die klanten toekennen aan de verzekeraar. Het zijn de klanten die op basis van hun ervaring met de verzekeraar een score toekennen. Het klantcijfer zegt dus onder meer iets over de dienstverlening van de verzekeraar.

Afsluitgemak

Ook de mate waarin het snel en gemakkelijk is om een verzekering af te sluiten, is van belang. Het cijfer voor het afsluitgemak wordt gevormd aan de hand van 4 deelkenmerken: 

  • een score voor het gemak waarmee de overeenkomst tot stand komt
  • een score voor de snelheid waarop de klant zekerheid krijgt of hij aanvaard wordt en het gemak van het vervolgproces als hij zou worden afgewezen
  • een score voor de moeite die de klant moet doen om documenten ter beschikking te stellen
  • een score voor een al dan niet eenvoudige manier van betalen​

Een goedkope brandverzekering met goede waarborgen

Wat verwacht je van een brandverzekering? Wil je enkel je aansprakelijkheid als huurder ten opzichte van je huisbaas verzekeren, of wil je dat ook je eigen spullen verzekerd zijn? Afhankelijk van je wensen kan je je huurdersaansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met een brandverzekering voor je inboedel. De huurdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade door bijvoorbeeld brand of storm aan de woning die je huurt. Met een verzekering voor je inboedel wordt ook de schade aan je eigen bezittingen vergoed. Hoe ruimer de dekking, hoe hoger de verzekeringspremie.

Een goedkope huurdersverzekering: hoe vind ik die?

Er zijn verschillende partijen waarmee we samenwerken. Hoe meer concurrentie, hoe vaker prijsverschillen kunnen optreden. Goed vergelijken is dus de eerste cruciale stap in het kiezen van een goedkope brandverzekering. We geven je een overzicht van de actuele prijzen van alle partners zodat je een geschikte brandverzekering kan selecteren aan een goede prijs. Uiteraard staan onze experts klaar om je te adviseren.