Het huurcontract

Net zoals je een huurcontract tekent voor de huur van een huis, zal er ook voor de huur van een appartement een huurovereenkomst worden opgemaakt. De verhuurder moet het appartement in goede staat ter beschikking stellen van de huurder, die het moet onderhouden “als een goed huisvader”.

Het reglement van inwendige orde

Sinds 1 januari 2019 is een reglement van inwendige orde in elk appartementsgebouw verplicht. Het is een opsomming van afspraken en regels rond het gebruik van de gemeenschappelijke en privatieve delen van het gebouw en wordt ook wel eens het “huishoudelijk reglement” genoemd. Elke bewoner van het gebouw, dus ook de huurder, moet zich aan deze regels houden.

Bij de huur van een appartement moet de verhuurder een kopie van dit reglement bij het huurcontract voegen, zodat de huurder op de hoogte is van de afspraken die gemaakt werden. Heb je geen exemplaar van het reglement ontvangen, dan kan je als huurder niet aansprakelijk worden gesteld als je tegen de regels zou zondigen.

Wat staat er zoal in een reglement van inwendige orde?

De meest voorkomende afspraken die in het reglement worden opgenomen zijn:

  • ​Het gebruik van de lift: om beschadigingen aan de lift te voorkomen, mag je de lift vaak niet gebruiken om te verhuizen. 
  • Het plaatsen van persoonlijke spullen in gemeenschappelijke delen: is meestal niet toegelaten omdat ze andere bewoners kunnen hinderen. 
  • Het al dan niet houden van huisdieren in het appartement. Let op: als er in het reglement geen verbod staat op het houden van een huisdier, dan kan de huisbaas altijd wel in het huurcontract vermelden dat je geen huisdier mag houden.
  • Geluidsoverlast 
  • ….

De jaarlijkse algemene vergadering van medeëigenaars

In de statuten van het appartementsgebouw is bepaald hoe vaak en op welk moment de vereniging van medeëigenaars (VME) een algemene vergadering moet organiseren. Van de besproken agendapunten maakt de syndicus een verslag dat aan alle eigenaars wordt bezorgd. De verhuurder van een appartement is verplicht om binnen de 30 dagen nadat hij het verslag heeft ontvangen, hiervan een exemplaar aan zijn huurder te bezorgen.

Bijdrage in de algemene kosten

Je huisbaas mag de algemene kosten voor het gebouw doorrekenen aan zijn huurder. De huurder heeft immers het genot van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De eigenaar is wel verplicht om de kosten voor de blokpolis (brandverzekering van de eigenaar) zelf te betalen. Hij moet deze dus aftrekken van de bijdrage in de algemene kosten. De huisbaas moet elk jaar een afrekening van de kosten aan zijn huurder bezorgen. Indien er een teruggave van teveel betaalde kosten is, moet de verhuurder dit aan zijn huurder terugstorten. Moet er een bedrag worden bijbetaald, dan zal de verhuurder aan zijn huurder vragen om het saldo bij te betalen.

Een overzicht van welke kosten ten laste van de eigenaar zijn en welke voor rekening van de huurder zijn, vind je hier.