Kosten voor verbruik gas, elektriciteit en water

Wat je maandelijks verbruikt aan gas, elektriciteit en water is niet in de huurprijs van je huis of appartement inbegrepen. De maandelijkse voorschotten en de eindfactuur kunnen op verschillende manieren worden afgerekend:

Rechtstreeks met de energieleverancier: de meters voor het verbruik van gas, elektriciteit en water staan op jouw naam. Jij betaalt maandelijks het voorschot rechtstreeks aan de energieleverancier en je krijgt de jaarlijkse eindfactuur ook op jouw naam toegestuurd.

Forfaitaire lasten: Je betaalt elke maand een vast bedrag aan de huisbaas voor het verbruik van gas, elektriciteit en water. Of je werkelijke verbruik hoger of lager ligt, verandert niets aan het bedrag dat je elke maand betaalt.

Werkelijke lasten: Maandelijks betaal je een provisie voor je verbruik van gas, elektriciteit en water aan de huisbaas, bovenop de huur. Op het einde van het jaar bezorgt de huisbaas jou een gedetailleerde afrekening op basis van de facturen van de energieleveranciers. Je effectieve verbruik wordt verrekend met de provisies die je in de loop van het jaar betaald hebt.

Voorbeeld: 

Steven huurt een appartement en betaalt elke maand een provisie van 70 euro aan de huisbaas bovenop de huur van 600 euro. Uit de jaarafrekening blijkt dat Steven voor een bedrag van 980 euro aan energie heeft verbruikt. Hij heeft in totaal voor 840 euro provisie betaald (12x70 euro) en moet dus het saldo van 140 euro nog aan de huisbaas betalen.

Gemeenschappelijke kosten

Als je een appartement huurt, zal je ook moeten bijdragen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw. De gemeenschappelijke kosten omvatten onder andere de kosten voor het onderhoud van de lift, de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen, elektriciteit in de gemeenschappelijke delen, de blokpolis (brandverzekering voor het totale gebouw)... De eigenaar zal zijn aandeel in deze kosten aan de huurder doorrekenen. Hij moet wel de provisie van de blokpolis uit deze kosten halen. De verzekering van het gebouw is immers voor rekening van de eigenaar.

Vlaams Woninghuurdecreet van 7 december 2018

Volgens de Vlaamse huurregels moet er transparantie zijn over de kosten en lasten. De maandelijkse kosten die aan de huurder worden doorgerekend moeten apart vermeld zijn van het huurbedrag. Ze tellen ook niet mee voor de indexatie van de huur. Een verhoging van de provisie die de huurder betaalt, moet gebaseerd zijn op de verhoging van de maandelijkse voorschotten aan de energieleveranciers.

Het Vlaams Woninghuurdecreet wijst de kosten als volgt toe:


KOSTEN VOOR DE HUURDER VOOR DE VERHUURDER
Verbruik water X
Verbruik stookolie/aardgas X
Verbruik elektriciteit X
Verbruik elektriciteit gemeenschappelijke delen X
Kosten vuilnisinzameling X
Schoonmaak en onderhoud gemeenschappelijke delen X
Kleine herstellingen * X
Grote herstellingen gemeenschappelijke delen/installaties, behalve herstellingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik voor huurders X
Aankoop/vervangen meters nutsvoorzieningen X
Lift: periodiek onderhoud 50% 50%
Lift: uitvoeren risicoanalyse en uitvoeren preventieve inspectie 100%
Lift: vervangen van grote onderdelen en uitvoeren van de nodige modernisaties 100%
Kosten voor de syndicus 34% 66%
Conciërge 75% 25%
Kosten alg. Vergadering X
Beheerskosten/administratiekosten X
Investeringen/reservefonds X

*Voorbeelden van kleine herstellingen: het vervangen van een defecte lamp, het herstellen van een defect slot, het vervangen van batterijen van rookmelders in de gemeenschappelijke delen, de herstelling van stopcontacten en lichtschakelaars...