Het huurbedrag

Als huurder van een woning betaal je elke maand een vooraf afgesproken bedrag aan huur. Het bedrag van de huur staat vermeld in het huurcontract. Bovenop de huur kan het zijn dat je aan de verhuurder een provisie betaalt voor het verbruik van gas, elektriciteit en water. Ook een bijdrage in de algemene kosten van een appartementsgebouw zal door de verhuurder aan de huurder worden doorgerekend bij de verhuur van een appartement. 

De betaling van de huur regel je het best met een doorlopende opdracht via je bank. De betaling gebeurt dan automatisch op de dag die je met de verhuurder hebt afgesproken.

Indexatie

De verhuurder mag één keer per jaar de huur indexeren, tenzij er in het huurcontract staat dat er geen indexatie wordt toegepast. De nieuwe huurprijs mag met terugwerkende kracht van maximum 3 maanden ingaan. Vraagt de huisbaas bijvoorbeeld in april de geïndexeerde huur, dan mag hij de nieuwe huurprijs vanaf januari laten ingaan. Een indexering van de huur gebeurt op basis van de gezondheidsindex. Elke maand berekent de Federale Overheidsdienst Economie het nieuwe indexcijfer op basis van de evolutie van de levensduurte.

Formule:

(Basishuurprijs x nieuw indexcijfer) / Indexcijfer bij begin huurcontract

Vergeet niet om na indexatie van de huur je doorlopende opdracht aan te passen aan de nieuwe huurprijs. Moet je van de voorbije maanden nog een saldo bijbetalen, dan doe je dit best per overschrijving.

Berekening premie brandverzekering

De meeste verzekeraars berekenen de premie voor je huurdersaansprakelijkheidsverzekering op basis van de huur die je voor je appartement of huis betaalt.

Let op: het gaat hier enkel over het huurbedrag. Er wordt geen rekening gehouden met de provisie voor gas, elektriciteit en water die je aan de verhuurder zou betalen. 

Voor de berekening van de premie voor de verzekering van je inboedel kan de verzekeraar zelf een verzekerde waarde voorstellen. Hij zal dan een bepaald percentage van de verzekerde waarde van het gebouw nemen. Het kan ook zijn dat hij je vraagt om zelf de waarde van je inboedel te schatten. Het is daarom nuttig om de aankoopfacturen van je spullen bij te houden.