Moet je als huurder altijd een brandverzekering afsluiten?

Het ligt eraan waar je een huis of appartement gaat huren. In Vlaanderen is het sinds 1 januari 2019 verplicht om als huurder het gehuurde pand te verzekeren. In Vlaanderen moet ook de eigenaar van het huis of appartement dat hij verhuurt, een brandverzekering voor dat pand afsluiten. In Wallonië geldt de verplichting voor de huurder sinds 1 september 2019, de verhuurder is niet verplicht om zijn opbrengsteigendom tegen brand en aanverwante gevaren te verzekeren. In Brussel geldt geen enkele verplichting.

Waarvoor ben je als huurder verzekerd?

Als je een appartement of woning huurt, ben je verplicht om het te gebruiken als een “goede huisvader”. Je moet het met andere woorden bewonen alsof het je eigendom is. Daarom moet je er ook voor zorgen dat de woning verzekerd is.

Voorbeeld: 

Er breekt brand uit in het appartement dat je huurt. De brand is maar moeilijk onder controle te krijgen en ook het appartement van de buren loopt brandschade op. Jouw huurdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade aan het appartement dat je huurt en de schade bij de buren.

Moet je als huurder ook je inboedel verzekeren?

Je inboedel verzekeren is geen wettelijke verplichting, maar zeker het overwegen waard. De meeste verzekeraars geven huurders de keuze om enkel het gebouw, of ook de inboedel te verzekeren. 

Aangezien een brand of waterschade in je woning ervoor zorgt dat ook vaak een deel van je inboedel beschadigd is, kan je de kosten voor herstelling of vervanging van de beschadigde goederen aangeven aan je brandverzekeraar, op voorwaarde dat je ook je inboedel verzekerd hebt. 

Als je een huurdersaansprakelijkheidsverzekering neemt, en je wil ook je inboedel verzekeren, dan vragen de meeste verzekeraars om zelf de waarde van je inboedel te schatten. Hou daarbij niet alleen rekening met de zaken die je zelf hebt gekocht, maar ook met dingen die je gekregen of geërfd hebt.

Lees hier hoe je de waarde van je inboedel kan bepalen.

Afstand van verhaal

Soms voorziet de huisbaas een clausule “afstand van verhaal” in het huurcontract. Met deze clausule in je contract moet je als huurder niet opdraaien voor schade die je zelf per ongeluk veroorzaakt. Met andere woorden de huisbaas heeft zelf zijn pand verzekerd en zal dus eventuele schade altijd zelf aan zijn verzekeraar aangeven. Meestal betaal je hiervoor een bijdrage aan de huisbaas bovenop de huur. 

Hou er wel rekening mee dat je als huurder geen zicht hebt op de verzekering die de huisbaas heeft afgesloten voor het pand. Is de verzekerde waarde hoog genoeg, en wat als de huisbaas zijn premie niet heeft betaald? 

De brandverzekering van de eigenaar van de woning voorziet geen dekking voor de inboedel. Bij schade zal de verzekering van de eigenaar dan de schade aan de woning vergoeden, maar niet jouw beschadigde inboedel.

Hoe wordt de premie berekend?

Een eigenaar van een onroerend goed zal zich altijd verzekeren in nieuwwaarde. Hij wil immers, wanneer zijn woning volledig zou afbranden, een gelijkaardige woning opnieuw kunnen opbouwen. De nieuwwaarde is gekoppeld aan de ABEX-index die rekening houdt met de prijsstijgingen van bouwmaterialen en uurlonen. 

Als huurder moet je de woonst die je huurt op het einde van de huurovereenkomst aan de eigenaar terugbezorgen in de staat zoals je ze ontvangen hebt. Er wordt rekening gehouden met de slijtage (door verzekeraars “vetusteit” genoemd) van het gehuurde pand. Een huurder verzekert zich dus in werkelijke waarde. De verzekeraar berekent meestal de verzekerde waarde van het gebouw op basis van de huurprijs. De prijs van een brandverzekering voor huurders zal dus lager zijn dan de prijs van de brandverzekering als je hetzelfde pand als eigenaar zou verzekeren. De werkelijke waarde ligt immers lager dan de nieuwwaarde.

Aanvullende verzekeringen

Naast de brandverzekering voor huurders en de inboedel kan je ervoor kiezen om je verzekering uit te breiden met een waarborg tegen diefstal en vandalisme en een rechtsbijstandsverzekering.