Wanneer schade melden?

Wanneer je schade aan je woning of inboedel vaststelt, doe je hier best zo snel mogelijk aangifte van bij de verzekeraar. Je verzekeraar kan een termijn hebben bepaald waarbinnen je de schade moet aangeven, maar vaak is het in je eigen belang om de schade te melden van zodra je deze vaststelt. Je kan, indien nodig, maatregelen nemen om bijkomende schade te voorkomen of te beperken. 

Je bent niet verplicht om elk schadegeval te melden. Als het gaat om kleine schadegevallen, kan je ervoor kiezen om de herstelling van de schade zelf te betalen. Je houdt immers best rekening met de vrijstelling of franchise die in je polis bepaald is. De verzekeraar heeft het recht om na elke schade je verzekeringscontract te verbreken. Hij moet je wel een opzegtermijn van drie maanden geven, zodat je tijdig bij een andere verzekeraar een contract kan afsluiten.

Dringende hulp

De meeste verzekeraars hebben een apart noodnummer voor dringende hulp wanneer je schade aan je woning hebt. Vaak is de telefoonlijn 24 uur per dag en 7 dagen op 7 bemand om bijstand te geven bij schade. Ben je je huissleutels kwijt en voorziet je polis in dat geval een slotenmaker, dan volstaat vaak één telefoontje naar dit nummer.

De online aangifte

Online de schade aangeven is vaak de snelste manier. Vele verzekeraars hebben hiervoor een schadeformulier beschikbaar op hun website, of je kan je inloggen in de klantenzone op de website van de verzekeraar. Bij deze laatste manier moet je niet meer op zoek gaan naar je polisnummer, alles staat netjes ingevuld in de klantomgeving.

Praktische tips voor de aangifte van de schade

  • Vermeld duidelijk de datum waarop de schade zich heeft voorgedaan. 
  • Over welke schade gaat het? Brand, overstroming…
  • Wat zijn de omstandigheden van de schade? Geef een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de situatie.
  • Zijn er getuigen? Vermeld hun naam en contactgegevens. 
  • Maak foto’s van de beschadigingen aan je woning, of je inboedel. Je kan deze uploaden als je de aangifte online doet.
  • Ben je verzekerd via Independer en je twijfelt? Je kan ons altijd bellen voor advies.

Aanvullende waarborgen afgesloten?

Kan je rekenen op bijstand van andere verzekeringen? Contacteer indien nodig je verzekeraar van je:

  • Rechtsbijstandsverzekering 
  • Diefstalverzekering 
  • Hospitalisatieverzekering 

Hoe wordt het schadebedrag bepaald?

Als je huurder bent, zal de verzekeraar de schade aan de gehuurde woning vaststellen op basis van de werkelijke waarde. De verzekeraar zal dus rekening houden met de slijtage, nl met de ouderdom van het pand, het gebruik, het onderhoud en de kwaliteit. De huurder verzekert immers zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de huisbaas, beperkt tot de werkelijke waarde van de woning die hij huurt. 

Als je eigenaar bent van een woning, word je vergoed in nieuwwaarde. Stel dat je woning volledig zou afbranden, dan kan je een gelijkaardige woning bouwen, ook al zijn de bouwprijzen veel hoger dan toen de woning oorspronkelijk gebouwd werd.

Let op: 

De bouwtechnische waarde van de woning is belangrijk, de vastgoedwaarde doet er hier niet toe. Of de woning gelegen is in een dure stadswijk of een goedkopere landelijke omgeving, de verzekeraar zal eenzelfde woning in nieuwwaarde evenveel vergoeden.

De verzekeraar zal de vergoeding voor de inboedel vaststellen op basis van de nieuwwaarde. Indien er meer dan 30% slijtage is, zal hij hiermee rekening houden in de vergoeding. Meestal gelden er specifieke vergoedingen voor bijvoorbeeld elektrische en elektronische toestellen, huisdieren, juwelen of andere waardevolle voorwerpen.

Wie herstelt de schade?

Om het juiste bedrag van de schade te kennen, zal je aan de verzekeraar een bestek moeten bezorgen. Een bestek wordt opgemaakt door een vakman. Is er bijvoorbeeld een lek in de waterleiding, dan contacteer je een loodgieter om een raming te maken van de kosten voor het herstellen van de leiding. Heeft het waterlek de muren beschadigd, en moet er opnieuw behangen worden, dan neem je contact op met een behanger om een offerte op te maken. Na het akkoord van de verzekeraar kan je de schade laten herstellen door een vakman.

Hoe lang duurt de uitbetaling van de schade?

Nadat hij de schadevergoeding heeft bepaald, zal de verzekeraar een regelingsvoorstel opmaken. Indien je akkoord gaat met de voorgestelde vergoeding, moet de verzekeraar je deze binnen de 30 dagen betalen. 

Ben je niet akkoord met de voorgestelde schadevergoeding, dan kan je een tegenexpertise voorstellen. De meeste verzekeraars voorzien een tussenkomst in de kosten van de expert. Hou er wel rekening mee dat sommige verzekeraars niet tussenkomen indien de tegenexpert hetzelfde standpunt inneemt als de expert die door de verzekeraar werd aangesteld. 

Binnen de 90 dagen na de tegenexpertise moet er een beslissing genomen worden. De verzekeraar heeft 30 dagen na het nemen van de beslissing om de schadevergoeding te betalen.