Wat zit standaard in een brandverzekering?

De meeste brandverzekeringen dekken standaard meer dan je zou verwachten:

 • brand
 • ontploffing en implosie
 • blikseminslag
 • het neerstorten van een vliegtuig
 • voertuigen die tegen je woning aanrijden 

Elke brandverzekering die deze risico’s dekt, moet volgens de wet ook tussenkomen bij schade veroorzaakt door: 

Wat nog meer?

De meeste brandverzekeringen gaan zelfs nog verder. Ze vergoeden ook de schade veroorzaakt door: 

 • de inwerking van elektriciteit. Denk aan de inhoud van je diepvriezer die ontdooid is na overspanning van elektriciteit
 • rook of roetschade 
 • waterschade door een breuk in de leidingen 
 • glasschade aan bijvoorbeeld ramen, koepels of een veranda

Onrechtstreekse kosten

Bovenop de schade die gedekt is in de polis, vergoedt de verzekeraar vaak ook andere kosten die verbonden zijn met het schadegeval. Afhankelijk van de bepalingen in de polis heb je recht op een vergoeding voor de volgende kosten: 

 • reddingskosten: dit zijn kosten die je maakt om bijkomende schade te vermijden. Denk aan een zeil dat je over het dak spant om verdere waterinsijpeling te voorkomen.. 
 • kosten van bewaring: als je woning moet hersteld worden na bijvoorbeeld een brand, en je moet je meubels tijdelijk ergens anders onderbrengen. Je kan de kosten van de huur van een opslagplaats, voor de duur van de herstelling, indienen bij de verzekeraar. 
 • kosten voor huisvesting: als je woning na een schade onbewoonbaar is, kan je de huur voor een tijdelijke woonst laten vergoeden door de verzekeraar.