Wat is een natuurramp?

Een natuurramp is een plotselinge, onverwachte gebeurtenis veroorzaakt door natuurkrachten, vaak met veel schade tot gevolg. In België komen zware stormen en overstromingen het vaakst voor, af en toe een lichte aardbeving.

Verplichte waarborg

In de brandverzekering is de waarborg voor schade als gevolg van een natuurramp, wettelijk verplicht. Meestal geldt deze waarborg enkel voor schade aan het gebouw en de inboedel (als je een inboedelverzekering genomen hebt). Sommige verzekeraars breiden de dekking van schade veroorzaakt door een natuurramp ook uit naar bijvoorbeeld tuinhuisjes of andere bijgebouwen. De algemene voorwaarden van je polis bepalen hoever de dekking reikt.

Rampenfonds

In sommige gevallen kan je beroep doen op het Rampenfonds om een schadevergoeding aan te vragen voor zaken die niet verzekerbaar zijn in de brandpolis. 

Let op: 

Zaken die in de brandpolis vermeld zijn als uitsluiting, maar die in principe wel verzekerbaar zijn, komen niet in aanmerking voor een vergoeding door het Rampenfonds. Vermeldt je polis bijvoorbeeld dat schade aan tuinmeubilair een uitsluiting is, dan zal het Rampenfonds hier ook niet tussenkomen.

Wat zijn de voorwaarden voor een vergoeding door het Rampenfonds?

Je moet eerst en vooral kunnen aantonen dat je materiële schade hebt veroorzaakt door een natuurramp. De schade moet voldoen aan drie voorwaarden: 

  • De natuurramp moet erkend zijn door de Vlaamse Regering. 
  • Er is een vrijstelling van 500 euro. Schade minder dan 500 euro wordt dus niet vergoed. 
  • De beschadigde zaken zijn niet verzekerbaar door je eigen brandpolis. Heb je verzekerbare goederen niet verzekerd en kan je aantonen dat je op het moment van de ramp recht had op een leefloon, dan kan je wel een vraag tot schadevergoeding indienen bij het Rampenfonds.