Waterschade vs overstromingen

De brandverzekering maakt een onderscheid tussen waterschade en overstromingen. De waarborg waterschade vergoedt onvoorziene schade aan de woning en inboedel. Tenminste, als je ook een inboedelverzekering hebt afgesloten. Heb je bijvoorbeeld schade door insijpeling van water of een kapotte leiding, dan is die gedekt in de waarborg waterschade. Waterschade door een overstroming valt onder de waarborg natuurrampen.

Welke schade is gedekt door de waarborg waterschade?

De waarborg waterschade komt tussen bij:

  • schade veroorzaakt door een lek
  • schade als gevolg van waterinsijpeling door het dak
  • schade door water afkomstig van sanitaire installaties of elektrische toestellen 
  • schade veroorzaakt door defecte leidingen

Welke schade dekt de waarborg waterschade niet?

De waarborg waterschade dekt enkel de gevolgschade. De schade aan het dak waardoor het water is binnengesijpeld, wordt dus niet vergoed. Ook de schade aan de toestellen of de leidingen die het schadegeval hebben veroorzaakt, zijn niet gedekt. Als de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of voorzorg, zal de verzekeraar ook geen tussenkomst bieden.

Voorbeeld:

Door een defect aan je vaatwasser staat de keukenvloer van je huurappartement onder water. De onderkant van de keukenkastjes hebben hierdoor schade opgelopen. De huurdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade aan de keukenkastjes. De huurder is hiervoor immers verantwoordelijk ten opzichte van de verhuurder. De defecte vaatwasser valt niet onder de waarborg waterschade. Deze dekt namelijk enkel de gevolgschade. De herstelling van de vaatwasser betaal je dus zelf.

Wat moet je doen als je waterschade hebt?

Als je waterschade vaststelt, verwittig je best zo snel mogelijk de verzekeraar. Volg de onderstaande checklist zodat de schade snel kan afgehandeld worden. 

  • Neem duidelijke foto’s van de schade 
  • Bezorg de foto’s samen met een gedetailleerde beschrijving van de schade aan de verzekeraar. Tegenwoordig kan je bij veel verzekeraars online een schadeaangifte doen via hun website. De foto’s kan je dan eenvoudig uploaden. 
  • Indien een derde verantwoordelijk is voor de schade, vul dan, indien mogelijk, samen de schadeaangifte in. Zo kunnen de verzekeraars onderling met elkaar in contact komen om zo snel mogelijk een regeling te treffen. 
  • Vraag een offerte aan een vakman om de herstelling uit te voeren en bezorg die ook aan de verzekeraar. 
  • Wacht met herstellingen te laten uitvoeren tot je het akkoord van de verzekeraar hebt. Een lek in het dak dichten kan je uiteraard wel laten doen, omdat dit verdere schade voorkomt.