Gebouw of inboedel verzekeren?

Je kan zowel het gebouw als de inboedel verzekeren tegen brand en aanverwante gevaren.

De inboedel is alles wat niet vaststaat in je huis, het roerend goed. Denk aan je meubels, je televisie, je kleding enzovoort. Alles wat je kan meenemen als je verhuist, behoort tot de inboedel. 

Tot het gebouw behoren ook je keuken en badkamer en inbouwkasten. Deze zijn namelijk vastgemaakt aan de constructie van je woning.

Wat is verzekerd: de basiswaarborgen

Tenzij anders vermeld in je polis dekt de brandverzekering de schade veroorzaakt door: 

 • Brand 
 • Blikseminslag 
 • Ontploffing 
 • Implosie 
 • Het neerstorten van of het getroffen worden door luchtvaartuigen of door voorwerpen die ervan afvallen of eruit vallen
 • Het getroffen worden door enig ander voertuig of door dieren

Elke brandverzekering die de basiswaarborgen dekt, moet ook de schade vergoeden die het gevolg is van een aanslag of arbeidsconflict, storm en natuurrampen.

Vaak voorkomende uitbreidingen aan je polis

De meeste brandverzekeringen breiden de basiswaarborgen en wettelijk verplichte waarborgen uit. De meest voorkomende waarborguitbreidingen zijn: 

 • Glasschade: schade aan ramen, maar vaak ook bijvoorbeeld schade aan het glazen blad van een salontafel 
 • Rook- of roetschade 
 • Waterschade: waterschade kan veroorzaakt worden door een breuk in de leidingen, het overlopen van dakgoten, sanitaire installaties, het insijpelen van water door het dak en schade veroorzaakt door vorst en sneeuwdruk 
 • Stookolieschade 
 • Schade aan elektrische toestellen door overspanning

Naast de rechtstreekse schade aan je inboedel of woning, zijn er vaak ook nog bijkomende vergoedingen voorzien in je polis. De meest voorkomende extra kosten die vergoed worden zijn: 

 • Kosten voor redding en behoud: de kosten van de maatregelen die je neemt om de schade te beperken, bijvoorbeeld een zeil over het dak spannen om verdere waterinsijpeling te voorkomen
 • Huisvestingskosten: wanneer je woning na een brand onbewoonbaar is verklaard, kan de verzekering, tot een bepaald bedrag, de huur van een tijdelijke woning vergoeden
 • Bewaringskosten: bijvoorbeeld de kosten van het opslaan van je meubels in een meubelbewaarplaats gedurende de periode dat je woning wordt heropgebouwd
 • Verhaal van derden: indien een verzekerd schadegeval zich uitbreidt naar goederen van derden, bijvoorbeeld een brand die overslaat naar het huis van de buren

Wat kan je nog extra verzekeren: de facultatieve waarborgen

Je kan ervoor kiezen om aan je brandverzekering een waarborg diefstal te koppelen. Deze vergoedt de gestolen goederen na een inbraak en vaak ook de schade aan je woning die het gevolg is van de inbraak. Als inbrekers bijvoorbeeld de voordeur van je woning forceren, betaalt de verzekeraar, indien voorzien in je polis, een vergoeding voor de herstelling of vervanging van de voordeur. 

Onrechtstreekse of indirecte verliezen zijn in sommige brandpolissen voorzien, sommige verzekeraars bieden ze aan als facultatieve waarborg. Onrechtstreekse of indirecte verliezen is een vergoeding die je ontvangt, meestal een percentage van de schadevergoeding, om alle gedane kosten naar aanleiding van een schadegeval te vergoeden. Denk hierbij aan telefoon- en verplaatsingskosten, kosten voor een bestek enz. 

Aanvullend op je brandverzekering kan je ook een rechtsbijstandsverzekering nemen. De rechtsbijstandsverzekeraar informeert je over je rechten naar aanleiding van een schadegeval. Voor de eventuele kosten van een advocaat, voorziet de rechtsbijstandsverzekering vaak een tussenkomst. Ook wanneer je niet akkoord bent met het bedrag van de schade dat is bepaald door de expert van de verzekeraar, kan je beroep doen op je rechtsbijstandsverzekering. Deze vergoedt dan (een deel van) de kosten van de tegenexpertise.